Følg snuoperasjonen direkte

Ibas AS på Kongsvinger har gått igjennom dei to GPS-maskinene som vart henta opp frå brua etter ulykka.

Konklusjonen er at det satellittbaserte navigasjonssystemet ikkje har lagra kva posisjonar båten hadde før det small.

Kursen lasteskipet følgde inn i Vatlestraumen var eit sentralt tema under sjøforklaringa — ikkje minst under utspørjinga av losen. Han greidde ikkje å gjere nøyaktig greie på kartet for kvar han hadde gått, men var heilt sikker på at han hadde følgd ein heilt vanleg kurs, litt til høgre i leia.

Også etter «Sleipner»-ulykka i 1999 vart det gjort forsøk på å rekonstruere ruta båten hadde følgd ved hjelp av GPS-utstyr om bord.

Resultatet av undersøkingane vart det same som nå: Det var ikkje mogleg å hente ut data frå utstyret på brua.