— Vi har hatt folk til fots i området i hele dag, opplyser daglig leder Ole Dan Lundekvam i Bergen vann KF.

— Vi har undersøkt all mulig avrenning til Svartediket, som små bekker og avløpsnettet. I tillegg har vi undersøkt kloakkrørene i Starefossen med video. Våre folk har gått rundt vannet og det er tatt prøver fra bekkesigene, forteller Lundekvam.

Løs mage

De siste dagene har det strømmet inn med tips til bt.no om bading i Svartediket. Turgåere og mosjonister med løs mage som er tatt med buskene ned, og hundelort i dungevis.

— Disse tingene kommer gjerne frem når slikt skjer. Vi hører også en del. Våre folk har for eksempel tatt med seg en hel del poser med hundedritt, som folk bare har kastet fra seg langs vannet, sier Lundekvam.

— Vi jobber nå med et nytt reglement for ferdsel i drikkevannsområdene, legger han til.

Vil dere i det nye reglementet gå mer drastisk til verk, som å forby ferdsel med hund i drikkevannsområdet?

— Nei, det vil vi ikke. Mye er forbudt i dag, men vi har nok en jobb å gjøre med å få folk til å respektere de vannkildene vi har, sier Lundekvam.

— I morgen legger vi ut med båt. Da skal vi undersøke strendene rundt Svartediket, forteller han.