OLAV GARVIK

Dette er en samstemt holdning blant samferdselspolitikerne i opposisjonspartiene på Stortinget. Både Heidi Sørensen (SV), Oddbjørg A. Starrfelt (A), Kenneth Svendsen (Frp) og Jorunn Ringstad (Sp) støtter veidirektør Olav Søfteland i at det er mye å vinne på å rasjonalisere driften av landets bompengeselskaper.

Men i det øyeblikk direktøren skulle gjøre fremstøt for å lage et felles statlig selskap, vender alle fire tommelen ned, forsikrer de overfor Bergens Tidende.

— Klokt av Halleraker

Samtidig gir de honnør til stortingskollega Øyvind Halleraker (H) som har innsett at det av habilitetshensyn er fornuftig å gi slipp på styreverv og lederoppgaver i bompengeselskapene mens han sitter på Stortinget.

Halleraker opplyste til Bergens Tidende i går at han har trukket seg som styreleder i Norvegfinans som er fellesorganisasjonen for bompengeselskapene i Norge. Dessuten går han av som daglig leder for Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap A/S.

— Når man sitter som stortingsrepresentant, kan det lett bli stilt spørsmål ved habilitet og uavhengighet. Derfor har Halleraker nå gjort det eneste rette. Det var en klok beslutning å trekke seg, sier Jorunn Ringstad.

— Å bli mistenkt for å blande kortene er ingen god situasjon, sier Oddbjørg A. Starrfelt.

- Blander kortene

Olav Søfteland misliker på sin side sterkt at Øyvind Halleraker beskylder ham for å ha «en skjult agenda» i forhold til organiseringen av bompengeselskapene:

— Det er å blande kortene, og fra hans side et forsøk på å ta vekk søkelyset fra det saken gjelder, nemlig innholdet i selve revisjonsrapporten om driften i selskapene.

— Ønsker du et statlig selskap istedenfor de nåværende som er lokalt forankret?

— Nei, det er ikke noe tema nå. Men i forbindelse med Nasjonal Transportplan foreslo vi en mer strategisk bruk av bompenger på stamveinettet. Dette forslaget la regjeringen til side, så dette er ikke noen reell problemstilling i dag, sier veidirektøren.

Applauderer autopass

— Jeg er enig med Søfteland i at det trengs mer effektiv drift, ved billigere innkreving av bompenger. Autopassordningen bør utvides. Men jeg har likevel tro på at bompengeselskapene fortsatt bør være lokalt forankret, sier Heidi Sørensen.

— Med lokal forankring av selskapene er det nok lettere å få folk flest til å akseptere ordningen med bompenger. Det er som regel lokale ildsjeler som har drevet prosjektene frem, sier Jorunn Ringstad som også ser gode argumenter for å redusere driftsutgiftene.

Oddbjørg A. Starrfelt mener at bompengeordningen lett kan miste legitimitet hvis et statlig selskap overtar hele driften. Derfor bør dagens system beholdes. Men hun har sans for at Vegdirektøren assisterer de lokale selskapene med tanke på råd og forslag for å senke administrasjonsutgiftene.

— Å reise på studietur til 100.000 kroner kan vel ikke akkurat kalles forsvarlig? spør hun syrlig.

Mer og mer bompenger?

Frp-politikeren Kenneth Svendsen sier det slik:

— Jeg er av prinsipp imot bompenger, men når vi først har dette systemet, heller jeg til at det er gunstigst å opprettholde den lokale forankringen. Skulle Olav Søfteland en gang få sin vilje, frykter jeg at det bare blir mer og mer bompenger, sier han.