Dette opplyser Bjørn Tore Lunestad, som er dr. scient og jobber ved NIFES på Nordnes. Han har kjørt et kurs i sjømatmikrobiologi for studentene sine. Som ledd i kurset analyserte studentene vannprøver fra syv forskjellige steder i Vågen, fra ytterst på Nordnes til innerst i Vågen. I tillegg tok de vannprøve fra en av fiskekummene der sjøvannet har vært gjennom renseanlegget.

Analysen av vannet i fiskekummene viste ingen spor etter tarmbakterier.

— Når det gjelder sjøvannet er prøvene også relativt bra i forhold til badevannskvalitet, sier Bjørn Tore Lunestad.

— Men jeg må gjøre oppmerksom på at disse analysene ble gjort i forbindelse med et undervisningskurs, og kan derfor ikke regnes som offisielle.

— Men holder de faglig sett?

— Ja da, det er ingen grunn til å tro at de er feil.

— Hva sier dere i Mattilsynet til disse resultatene.

— Det er gledelig men vi er egentlig ikke overrasket, sier Aslaug Sandvin, seksjonssjef i Mattilsynet.

— Vi tok en inspeksjon av renseanlegget i forbindelse med gjennomgangen vi hadde av hele driften ved Fisketorget for litt siden, og fant ikke noe å utsette på renseanlegget. Det er moderne og ga et solid og skikkelig inntrykk, så det er godt at noe er som det skal være.

Fiskehandler Benedicte Sandtorv er veldig godt fornøyd.

— Det er en lettelse for oss, for vi har merket at noen kunder har vært litt skeptiske. Det er flere som har spurt om kvaliteten på fisken i kummene, men nå kan vi gi dem korrekte og troverdige svar. Det er godt, sier hun.