Det ble mange trange vokaler på sobert kalfaretbergensk da retten var på befaring i Fjellveien i går. For det er ikke hverdagskost at fire av toppene innen byggebransjen i Bergen knyttes til ett og samme hus. Ikke mindre pikant blir det når de involveres i en bitter nabostrid rundt Fjellveien 128.

Utbygger av huset er mannen som nettopp tapte slaget om høyhus på Mølleneset, Svein Kjelstrup Olsen. Bygget er tegnet av den profilerte arkitekten Eilif Broder Lund, med den kjente utbyggeren Ole Rakner som rådgivende ingeniør. I retten er Kjelstrup Olsen, nær sagt selvfølgelig, representert av byggesaksringreven advokat Ståle Eeg Nielsen.

«Selvtekt»

I årevis har Kjelstrup Olsen ligget i strid med eier av nabotomtene sør for Fjellveien 128. Nå har tvisten omsider havnet i retten.

— De har sprengt ut fjell om lag en halv meter inn på min eiendom. Bygget er reist klint opp i min tomt og sikringsmurene står halvannen meter inn på min eiendom, sier Gunnar Holmefjord.

Han vil selv reise leilighetsbygg på Bellevue med til sammen 16 leiligheter i beste fjellside. Holmefjord mener at hans byggeplaner er blitt vanskeligere å gjennomføre, som følge av Kjelstrup Olsens «selvtekt».

Holmefjord krever derfor erstatning for de ulempene han mener seg påført.

— Kjelstrup Olsen hadde aldri fått plass til bygget sitt uten å bevege seg inn på min eiendom, sier Holmefjord.

Påstandene avvises som «tull» fra Kjelstrup Olsen.

— Det er riktig at jeg ikke kunne reist dette bygget uten dispensasjon til å bygge så tett opp mot eiendommen til Holmefjord. Men jeg søkte og fikk dispensasjon, sier Kjelstrup Olsen.

— Det var ikke mulig å bygge her uten at det ble gitt en dispensasjon her og en dispensasjon der, supplerte Ståle Eeg Nielsen i retten.

- Tåpelig

Eeg Nielsen medga at hans klient riktignok hadde sprengt noe inn på Holmefjords eiendom. Han erkjente også at sikringsmurene er forankret inne på Holmefjords eiendom.

— Men det bestrides at dette har vært eller er til ulempe for Holmefjord, sa Eeg Nielsen i retten.

— Selvsagt er det en ulempe. Kjelstrup Olsen har bygget under en meter fra min tomt, men nå krever han at jeg skal bygge 15 meter fra hans bygg, sier Holmefjord.

Eeg Nielsen og Kjelstrup Olsen på sin side viser til at kommunedelplanen for området ikke tillater lengre fasade enn 12 meter per parsell eller 18 meter over to parseller.

— Holmefjord har totalt 48 meter å boltre seg på til sine planer. Da blir en diskusjon om noen centimeter ganske tåpelig, sier Kjelstrup Olsen.

- Kan ikke kreve erstatning

Han og advokaten avviser ethvert erstatningsansvar.

— Kjelstrup Olsens bygg er godkjent av Bergen kommune og Holmefjords klage er avvist helt opp til Fylkesmannen. Holmefjords byggeplaner på sin side er avvist av både fagetat og komité for miljø og byutvikling, sa Eeg Nielsen i sitt innledningsforedrag.

— Han baserer sitt erstatningskrav på verdien av et bygg ingen vet hvordan kommer til å se ut og som ikke er offentlig godkjent. Han har ikke tapt noe på dette. Da kan han heller ikke kreve erstatning, prosederte Eeg Nielsen.

Dom i saken er ventet i løpet av noen uker.

FIFFEN I FJELLVEIEN: Ståle Eeg Nielsen (t.v.) bak sin klient Svein Kjelstrup Olsen. Ved gelenderet arkitekt Eilif Broder Lund. Gunnar Holmefjord (med solbriller) følger med på forklaringene under befaringen.