Bergen tingrett har kjent vedtaket om å prikkbelaste Det Lystige Huset AS, som driver Fincken, ugyldig. Utestedet trenger heller ikke å stenge i to uker, slik kommunen krevde.

Staten må også betale 175.000 kroner i saksomkostninger.

Fincken stevnet staten, regjeringsadvokaten rykket ut, og fikk støtte fra flere i Bergen kommunes Kontor for skjenkesaker som satt på tilhørerbenken med store saksmapper og noterte.

De tapte så det suste.

Jeg er veldig glad. Det har haglet inn med SMS og telefoner i dag. Vi har holdt i fire år. Det er jækla lenge. Steinar Aagesen

— Jeg er veldig glad. Det har haglet inn med SMS og telefoner i dag. Vi har holdt i fire år. Det er jækla lenge, sier Finckens daglig leder Steinar Aagesen til bt.no.

Etter fire års kamp - med avslag fra Kontor for skjenkesaker, ruspolitisk råd, byrådet, kommunalavdelingen for helse og sosial, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen, er han lettet og fornøyd over endelig å ha blitt trodd.

— Vi har tapt 50.000 kr på å føre saken, selv om vi vant. Hadde vi holdt stengt, ville vi tapt 30.000 kr. Hvem orker da å ta opp kampen, det er utrolig betenkelig, sier han.

Sakens kjerne

En eldre mann drakk øl med kompisene på sitt stamsted Fincken lørdag 12. mai 2007 om kvelden.

Skjenkekontrollørene mente mannen var «åpenbart påvirket» og straffereaksjonen ble åtte prikker og skjenkenekt i to uker.

De ansatte mente de kjente gjesten godt nok til å vite at han ikke var full, men hans væremåte grunnet sykdom gjorde at han kunne fremstå som beruset med uklar tale, dårlig balanse og motorikk, og glipping med øynene.

Mannen, som måtte utestenges fra Fincken en periode fordi utestedet fryktet nye misforståelser, vitnet i retten om sin sykdom.

— Vi lå under 1-10 da rettssaken begynte, men jobbet oss opp. Vi vant i hvert fall 15-10, sier Aagesen.

Vi lå under 1-10 da rettssaken begynte, men jobbet oss opp. Vi vant i hvert fall 15-10. Steinar Aagesen

Tviler på anke

Retten fant det ikke bevist at gjesten var åpenbart beruset, slik kontrollørene hevdet.

«Fylkesmannens vedtak bygger dermed objektivt sett på et uriktig faktum. Feilen har åpenbart virket inn på vedtakets innhold, og vedtaket er dermed ugyldig», heter det i dommen.

Staten har en måneds frist til å anke.

Advokat Christian Stang Våland i advokatfirmaet Kvale tviler på at det blir en ny runde i retten.

— Rettens vurdering er såpass klar, sier han.

- Er du overrasket over dommen?

— Jeg er overrasket over at øvrige instanser ikke har vært villig til, spesielt Bergen kommune og Fylkesmannen, til å ta imot et tilbud om et møte for å få klarlagt saken. Dette kunne blitt løst med relativt enkle virkemidler.

«Ingen kommentar»

Gro Gaarder er leder for Bergen kommunens kontor for skjenkesaker.

— Jeg har ingen kommentar i dag. Jeg får lese dette på kontoret i morgen. Ring regjeringsadvokaten, sier hun.

Regjeringsadvokat Marius Stub sier følgende:

— Staten tar dommen til etterretning. Vi har foreløpig ikke har hatt anledning til å gjennomgå premissene, og vil vurdere anke innen fristen.