Kvinnen sier til BT at hun har fått vite at han er avhørt, men at hun ennå ikke har fått lese forklaringen hans. Hun anmeldte finanskjendisen og en journalist for gruppevoldtekt, men politiet har nedgradert anmeldelsen til paragraf 200, 1. ledd. Her står det følgende: «Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år». Kvinnens bistandsadvokat Line Ingebrigtsen mener nå at dette er riktig paragraf i saken. Politiet vil i nær fremtid avgjøre om saken skal henlegges, eller om de to mennene skal siktes.