De om lag 100 millionene som skal spares på selve bussdriften, skal slett ikke inn i et stort fylkeskommunalt budsjettsluk. I forslaget til økonomiplan er det gjort klart hva de budsjetterte sjåførsparepengene skal gå til.

Der legges det opp til at driften av Bybanen i Bergen går «med om lag same kostnader som det ein sparar i bussruteproduksjonen».

Sagt på en enklere måte: Det som spares på bussdriften, skal sørge for driften av Bybanen.