At bybudsjettet for 2003 blir et stramt et, har vært klart lenge. Nå varsler finansbyråd Trond Tystad at kommunen også er tvunget til å dempe nybyggingstempoet.

— Vi er nødt til å strekke alle investeringer over seks år som ligger inne i fireårsplanen, sier Tystad til Bergens Tidende.

Demper skolesatsingen

Dette blir særlig merkbart for den voldsomme skolesatsingen, som utgjør en stor del av investeringsbudsjettet. I tillegg vil Tystad skubbe på siste rest av ensengsreformen.

Gjeldende økonomiplan har et rommelig investeringsbudsjett. 3,9 milliarder over fire år, gir blant annet rom for å satse en milliard på skoler og barnehager.

Bystyret plusset på ytterligere 100 millioner til skolebygg, da skolebehovsplanen ble vedtatt. Nå varsler Tystad lengre ventetid for de prosjektene som ligger noen år frem i tid. De første årene har kommunen gevinsten fra salget av BKK-aksjer å ty til. Deretter baserer skolesatsingen seg på statens 15 milliarders skolepakke, som gir kommunene lån med fem års rente- og avdragsfrihet. Her kalkulerte Bergen med høyere tildeling enn det faktisk ble.

I tillegg kommer det stramme driftsbudsjettet, som gjør det vanskeligere å finansiere investeringer med driftsmidler.

Ønskelisten kuttes

Dermed spøker det muligens for noen av de påplussingene som bystyret fikk på plass i skolebehovsplanen. Dette gjelder ny skole i indre Sædalen som bystyret vil ha ferdig til 2006, svømmehall i Fana/Ytrebygda ferdig i 2006, SFO-bygg og ny klassebase på Bønes og kulturlokaler og aula på Ny-Krohnborg.

Tystad understreker at byrådet vil foreslå å utsette de prosjektene det skader minst å vente med.

Når det gjelder sykehjem, gjenstår fortsatt ombygging av fire eldre sykehjem. Disse ligger an til å få midler i 2003. Bergen vil nå søke staten om å få vente med deler av disse tilskuddene, til kommunens økonomi tåler egenandelen som om-byggingene krever.