Etter gjentatte tilfeller av underslag og uvettig pengebruk setter kontrollutvalget foten ned. Nå må kommunens internkontroll gjennomgås.

I går drøftet kontrollutvalget saken rundt kulturlederen i tidligere Bergenhus bydel, som byrådet i forrige uke vedtok å politianmelde for økonomisk utroskap.

Flere tilfeller

— Vi ser dette i sammenheng med flere tilfeller av sviktende internkontroll, sier Geir Dale (Ap), leder i kontrollutvalget.

— Hvilke saker?

— Vi snakker om en underslag-sak, pluss historien med de parkansatte som fakturerte kunder og brukte pengene til studietur. Sistnevnte gjaldt også Bergenhus, mens det første skjedde i en annen bydel. Derfor tror vi kommunen har en generell utfordring når det gjelder kontrollrutiner, uttaler Dale.

Finansbyråd Henning Warloe, eller en han utpeker, må stille på neste møte og orientere om hva som gjøres med rutinene.

— Kommunaldirektør Arne Mikael Landro uttalte til BT i forrige uke at han vil ta initiativ til å granske flere år enn 2003 og 2004, da det var innkjøpsstopp. Er kontrollutvalget enig at det er riktig?

— Like viktig som å granske flere år av regnskapene i Bergenhus, er det å se mer generelt på rutinene i hele kommunen, sier Dale.

— Landro har pekt på ansvaret som lå på økonomidirektør og bydelsdirektør i Bergenhus. Oppfatter du det som ansvarsfraskrivelse?

— Det kan ses på som en måte å flytte fokus fra noe som vi anser som viktig, nemlig at toppledelsen i kommunen har et ansvar for å hindre at slike ting skjer, sier Geir Dale.

29 innkjøp gransket

Kontrollutvalget besluttet i går å offentliggjøre et notat fra kommunerevisor om saken.

Kommunerevisor Rolf Kalvø konkluderer med at Bergenhus bydel brøt byrådets vedtatte innkjøpsstopp. I rapporten blir det listet opp 29 bilag fra det halve året, da bare helt nødvendig innkjøp skulle foretas.

I regelverket var det likevel en åpning for å kjøpe inventar og utstyr etter «særlig vurdering».

Innkjøpene som er gransket dreier seg om dyre cd-spillere, dvd-spillere og annet teknisk utstyr. Kultursjefen både bestilte varene og anviste selv for betaling.

Det ble kjøpt pc-er utenom kommunens innkjøpsdeling.

Totalt beløper innkjøpene seg til 310.889 kroner.

I tillegg er kommunerevisor kritisk til at kulturlederen en uke før bydelen skulle nedlegges 1. juli i fjor, kjøpte en håndholdt datamaskin. En uke etter nedleggelsen kjøpte han en mobiltelefon.

TIL KONTROLLKOMITÉEN: Finansbyråd Henning Warloe må forklare seg for kontrollutvalget om luksusinnkjøpene i Bergenhus bydel.