— Jeg synes det er helt riktig å anmelde dem som filmer i garderoben og legger bildene ut på nettet. Sånne må straffes, sier Patryk Legwinski (19).

Han går på Årstad videregående skole og er i byen sammen med sine to venner Arek Jaszczyszyn (20) og Maciej Migus (19). De tre vennene har bodd i Norge i fem år, og skulker ikke gymmen av frykt for at de skal bli filmet.

— Jeg liker gymnastikk, og kjenner ikke til at det i min klasse er blitt filmet. Men jeg har lest at det skjer med norske elever, og jeg vet at det også har skjedd i Polen, sier Arek

Skjerper reglement

Nå skjerper fylkeskommunen reglementet i den videregående skolen. Mens det før het at elever ikke skal spre lyd og/eller bildeopptak av andre elever, er det nå også kommet et forbud mot å gjøre slike opptak:

«Lyd- og/eller bileteopptak/fotografering av medelevar ved klesskifte og dusjing i samband med kroppsøving skal ikkje finne stad. Brot på dette kan verte meldt til politiet av skulen», heter det i forslaget, som 17. januar skal behandlast i opplærings- og helseutvalet i fylkeskommunen.

Kjenner ikke tilfeller

— I oktober i fjor kom det frem at mange elever ikke får vitnemål fordi de ikke deltar i gymnastikken. På fylkestinget i oktober ble dette diskutert og fra talerstolen kom det uttalelser om at mange dropper gymnastikk fordi de er redde for å bli filmet, sier opplæringsdirektør Inger Øvsthus Tønder.

— Kjenner du til slike episoder?

— Så langt jeg kjenner til har vi ikke fått rapporter om dette, men vi vet at dette er en type saker som forekommer. Dette er nødvendigvis ikke noe som skolene får vite om, sier hun.

Leder i opplæringsutvalget, Roald Stenseide fra Frp, er fornøyd med innskjerpingen.

— Dette kan bli et problem for unge mennesker, og er det slik at elevene ikke tør å dusje, må vi gjøre noen tiltak. Presiseringen i ordensreglementet er bra. Elever skal kunne føle seg trygge på skolen.

— Hvorfor er det nødvendig å ty til trussel om politianmeldelse?

— Det viktig å presisere alvoret. Når man går på videregående nivå, må man ta ansvar for sine handlinger. Hvem blir mest skadelidende, den som blir hengt ut på nettet eller den som gjør dette for så å bli politianmeldt? For meg er det i hvert fall ingen tvil.

Lover tiltak

Opplæringsdirektør Inger Øvsthus Tønder presiserer at fylkeskommunen gjør mer enn å endre skolereglementet for å få større oppslutning om gymnastikken.

— Vi har satt ned et utvalg med representanter for Olympiatoppen, Høgskolen i Bergen og lærere som skal se på tiltak som kan motvirke det store frafallet. Rapporten fra utvalget skal legges frem for politikerne, og handler blant annet om tiltak for å tilrettelegge undervisningen bedre ut fra den enkelte elevs forutsetninger, sier hun.

Men de tre vennene Arek, Maciej og Patryk tror ikke det nye regelverket vil få noe å si på elevers deltakelse i gymnastikken.

— I Polen måtte alle delta i gymnastikken og ingen slapp unna dusjen.

— Hva gjør dere?

— Jeg dusjer etter hver time, og det gjør de fleste i min klasse, sier Arek, som går på Fyllingsdalen videregående skole.

— Jeg dusjer ikke, men det er fordi jeg skal rett hjem etter timen. Men heller ikke de som skal ha timer etterpå dusjer, forteller Patryk.

— Tror du de er redde for å bli filmet?

— Nei, jeg tror det er fordi dusjen er litt ekkel. Vi har aldri snakket om filmingen, sier han.