Den lettere utviklingshemmede mannen la alle kortene på bordet da han ble pågrepet i 2009. Nå har Nordhordland tingrett dømt ham til fengsel.

Møttes på nettet

Mannen møtte offeret sitt på nettet i 2008. De innledet et forhold, og til å begynne med viste han ingen voldelige tendenser.

Noen måneder senere viste mannen sitt sanne ansikt. Han rev kvinnen i håret og voldtok henne. I ukene etter den første voldtekten prøvde han tre ganger å tiltvinge seg sex, uten å lykkes.

Kvinnen gjorde det slutt med ham, men han kom på besøk og voldtok henne igjen. Denne gangen sørget mannen for å filme overgrepet med et videokamera.

IQ på 69

Tiltalte er lettere utviklingshemmet, ifølge en psykiatrisk ekspert som har undersøkt ham. IQ-en hans er beregnet til 69, som er lavt, men ikke lavt nok til å frita ham for straff. Lav intelligens blir, sammen med tilståelsen, trukket frem som et formildende moment i dommen.

Psykiateren mener at tiltalte trolig «mangler grunnleggende forståelse» for seksualitet.

Mannen slet med skolegangen og har svært begrenset arbeidserfaring. Han kunne ikke fullføre militæret på grunn av sterk hjemlengsel, ifølge dommen. Tiltalte beskrives som en «mann med lavt funksjonsnivå og spesielle behov».

I skjerpende retning trekker retten frem at han filmet overgrepet.

Tre års fengsel

Retten finner at fengsel i tre år er en passende straff, og dette er også i samsvar med aktors påstand. Hvis han ikke begår nye forbrytelser, slipper han å sone de siste seks månedene.

Mannen må også betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til eks-kjæresten.