Det skriver Laksevågposten.

Tragedien på Laksevåg var den største enkeltkatastrofen i Norge under krigen. 193 mennesker omkom etter at 140 allierte fly hadde angrepet ubåtbunkeren. 60 hus ble ødelagt, 700 mennesker ble hjemløse og 140 skadd.

— Denne hendelsen har ikke fått den oppmerksomhet den har krav på, sier Sverre Pedersen i Studio Regin. Han lager filmen sammen med Ingebjørg Jensen, og hadde selv en bestemor som mistet livet i ulykken.

Filmskaperne har blant annet deltatt på en minnemarkering i Nygård kirke og ved flere andre markeringer.

— Vi vil takke for hvordan vi er tatt imot i Holen skole-miljøet. Det er helt rørende, man blir ydmyk av dette, sier Pedersen til Laksevågposten.

Dokumentarfilmen tar også for seg ofrenes kamp for erstatning og Sverre Pedersen er kritisk til myndighetenes behandling av saken.

— Vi har gått runder med Rikstrygdeverket. Det er hårreisende og en stor skam, sier han.

I tillegg til dokumentarfilmen er Laksevåg-mannen Sigurd Frichsen bokaktuell som redaktør av «Vi reiste oss igjen». Boken tar for seg bombetragedien og gjenreisningstiden av Laksevåg etter krigen, forteller Laksevågposten.

Blant bidragsyterne er Reidar Sundsteigen, Nils Lexander, August Rathke, Kjartan Rødland, Atle Dyregrov, Magne Raundalen, Per Eystein Thue, Harry Frøysland og Arne Leganger.

KATASTROFE: Bombetragedien på Laksevåg i oktober 1944 skal bli dokumentarfilm.

FOTO: BT-ARKIV