Mandag opplevde vi det igjen: En bagatell av en ulykke i Eidsvågtunnelen førte til at trafikken i halve Bergen ble lammet i flere timer i ettermiddagsrushet. Flere tusen mennesker ble forsinket. Igjen. Er det virkelig ikke mulig å få fjernet bilene raskere?

Bergingsbilen fast

Det tok over en time å fjerne bilene i Eidsvågtunnelen.

Dersom nærmeste bergingsbil er på Sandsli, så skal den kjøre gjennom hele byen i kø før den kommer frem. Politiet har myndighet til å rekvirere nærmeste bergingsbil. Men bergingsbilene har ikke lov å kjøre med blålys. I tilfellet på mandag: Hadde det ikke vært mulig å hente en bergingsbil fra Åsane og kjørt den inn fra motsatt side av tunnelen?

Både bilister, brannfolk og politifolk vi har snakket med, er fortvilet over situasjonen. Men få har løsninger å komme med.

Prioriterer alltid politiet

— I Bergen fungerer samarbeidet med politiet godt. De sender ut Twitter-melding som alle bergingsbilene får. Nærmeste bergingsbil blir rekvirert, sier regionsjef Ivar Sandvold i Falck.

For at bergingsbilene skal kunne kjøre med blålys, må de registreres som utrykningskjøretøy. Sandvold sier det er for dyrt å få bilene registrert slik at de kan bruke blålys.

- Ser du noen løsninger som kan gjøre at bergingsbilene raskere kan få fjernet biler som lager køer?

— Det er masse løsninger, men ingen fasit, når det snakk om fire hjul og et ratt. Vi prioriterer alltid henvendelser fra politiet, motorstopp i tunnel og der det er barn i bilen, sier Sandvold.

Bergingsbil i brannvesenet?

- Det var for noen år siden snakk om å kjøpe en bergingsbil til Brannvesenet, som kunne kjørt med blålys og raskt fjerne biler som lager køer. Hvor er den blitt av?

— I utgangspunktet kom forslaget fra bystyret. De var villige til å investere i en bil vi kunne ha i beredskap for å rykke ut i slike tilfeller. Det som er problemet er midler til driften av en slik bil, sier brannsjef Johnny Breivik i Bergen.

Dersom den var på plass tror Breivik dette kunne løst opp køene på mandag tidligere.

— Det er klart en kommer raskere frem med blålys, men også for oss er det problematisk å komme frem gjennom køene. Noen ganger ville en slik bil hjelpe.

- Vil du ta initiativ for å få fortgang til at en bergingsbil med blålys kommer på gaten?

— Vi skal prøve å få følge opp dette opp, og få avklart hvordan vi kan drifte en slik bil. Eventuelt drifte den i samarbeid med andre, sier Breivik.

Har du noen tanker om hva som kan gjøres for å unngå køkaoset etter trafikkuhell? Del de gjerne med oss i kommentarfeltet under.

KØ IGJEN: Dette er et kjent syn for alle som ferdes i bergenstrafikken. Kø og atter kø. Her er køene etter en trafikk ulykke i Fløyfjellstunnelen i oktober.
REMI PRESTTUN