Forslaget om å utbedre ventilasjonsanlegget er kommet under sterk kritikk fra skolehold etter at BT første gang skrev om byrådets planer. Dette fordi en rekke skoler i Bergen har ventet i årevis på å få utbedret ventilasjonsanlegget.

Flere skolerepresentanter oppfattet det som provoserende at de ansatte i rådhuset uten videre skulle tilgodeses gjennom en ekstrabevilgning, samtidig som skoleprosjekter måtte vente på grunn av pengemangel.

Utbedringen kommer på syv millioner kroner, men det var bare bevilget to millioner kroner på denne budsjettposten. Byrådet behandlet saken på et møte onsdag og foreslår for bystyret at ekstramidler skaffes til veie ved behandlingen av budsjettrapport to.