Ifølge stiftelsens årsrapport delte medarbeiderne ved Bymisjonens omsorgsbase for kvinner ut 3152 kondomer i fjor. Rusmisbrukende kvinner, som spør etter sprøyter, fikk også utdelt nesten 3700 kanyler.

Årsrapporten forteller at tallet på henvendelser fra kvinner øker ved omsorgsbasen, selv om antall overnattinger er noe mindre. 350 kvinner hadde i 2003 et brukerforhold til basen. 70 prosent av dem oppga at de har prostitusjonserfaring, men tallet er i realiteten høyere. Kirkens Bymisjon har satset sterkere på oppsøkende arbeid i prostitusjonsstrøket i Bergen, særlig i helgene når andre hjelpetiltak ikke finnes.

Nattåpen kirke

33.500 mennesker besøkte Åpen kirke i Korskirken i løpet av 2003, Det er litt færre enn året før, noe som i hovedsak skyldes nedgang i besøket om sommeren. Men deltakelsen under nattåpen kirke sent på fredagskveldene øker kraftig fra 1526 deltakere i 2002 til 2116 i fjor. Det betyr at man gjennomsnittlig hadde 59 deltakere hver fredagskveld med nattåpen kirke.

I Korskirken ligger også varmestuen. Dette er et lavterskeltilbud til alkoholikere, narkomane og andre som har behov for en matbit og noen å prate med. Her har besøket økt fra 35-40 brukere daglig til mellom 70 og 100 i løpet av 2003. Økningen skyldes at narkomane fra andre steder i byen nå trekker mer og mer mot Korskirken, hevdes det i årsrapporten.

Kirkesykkel

Blant Bymisjonens mangslungne virksomhet er også samtalegrupper for etterlatte etter selvmord. Her er det 50 deltakere.

Gateprest Thor Brekkeflats «årsregnskap» består av 12 gategudstjenester med sin kirkesykkel med alter på tre hjul, K/S «Evigheten», 23 foredrag, 430 samtaler med enkeltmenneske, 11 gravferder og 43 hverdagsmesser og nattåpne messer i Korskirken

Kirkens Bymisjon har 36 ansatte og 200 frivillige medarbeidere.