– Naturen er ikke mindre sårbar i Øygarden i dag, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Øygarden kommune, og ordfører den gangen, Otto Harkestad Eide.

Den planlagte traseen for kraftledningen ligger dessuten like i nærheten av det fredede naturreservatet, forklarer han.

– NVE oppsøker nederlag dersom de vil gå for alternativet med luftledning over Øygarden, sier eks-ordføreren.

På begynnelsen av 90-tallet pågikk det en kraftig debatt om kraftforsyningen som går til Kollsnes og Trollfeltet skulle gå under eller over jorden. Nordhordlendingene fikk viljen sin den gangen, og det ble bygget jordkabel fra Solsvik i Fjell kommune over Misje og nesten frem til Kollsnesanlegget.

Vedtaket som ble gjort den gangen vil spille inn på beslutningen som nå skal taes, tror Harkestad Eide. Han tror noe av grunnen til at BKK ikke har meldt traséforslaget med kraftledning i luftspenn over kommunen, er at de husker historien slik den gikk forrige gang.

Informasjonssjef i BKK, Juliet Balgobin, avviser påstanden om at vedtaket den gangen vil spille inn på beslutningen nå.

– En avgjørelse for 15 år siden påvirker ikke dagens prosess. Den gangen så vi at traseen ville by på en del utfordringer i forhold til kulturlandskapet i Øygarden. Nå må vi se på utfordringene anno år 2007, sier Balgobin.

Hun understreker at det er en god dialog mellom BKK og kommunen i dag.

– Det er jo en av eierkommunene våre, sier Balgobin.