— Det er tilfredsstillende at vi får avgjort saker så raskt. Mannen ble pågrepet ved 02-tiden om natten. Samme dag ble han dømt i Bergen tingrett. Det er vi fornøyd med, sier Linn Skaar Sætre, politiadvokat ved gjengangeravsnittet i Hordaland politidistrikt.

39-åringen er godt kjent av bergenspolitiet, og han er en gjenganger på tinghuset. Han er dømt 22 ganger tidligere og har et rusproblem.

Natt til torsdag 7. august gikk han inn gjennom et vindu i Fosswinckels gate. 39-åringen tok med seg en Ipad og en bærbar Mac. I retten hadde han ingen god forklaring på hvorfor han gjorde dette. Eieren av datautstyret sov gjennom hendelsen.

— Jeg sov og merket ingenting, men synes det er flott at saken ble oppklart så raskt. All honnør til vekteren som reagerte, og det er flott at politi og domstol får mannen dømt samme dag, sier offeret til BT.

Løp ned gaten

Mannen som med åpent vindu, og 39-åringen har forklart at han klatret opp i vinduskarmen, satte en fot i sofaen og tok ting som var innen rekkevidde. En vekter observerte ham idet han gjorde dette.

Tyven løp da ned i gaten, men ble stanset av vekteren. Politiet kom, og turen gikk til arresten. Mindre enn 12 timer senere satt han i rettssalen. Torsdag ettermiddag kom dommen som gir ham fem måneder ubetinget fengsel. Han ble også dømt for narkotikabesittelse, brudd på legemiddelloven og heleri.

Kort behandlingstid

— Han tilsto og aksepterte at dommen ble avgjort ved en såkalt tilståelsesdom, forteller Skaar Sætre.

Det betyr at dom kan avsies uten full hovedforhandling i retten. Dette kan gjøres når man tilstår og sakens bevis underbygger tilståelsen. Resultatet er en forenklet form for rettergang uten behov for den ordinære prosessen med tre dommere og innstevning av vitner.

Dette gir kortere saksbehandlingstid og strafferabatt for den som tilstår. Det er ikke uvanlig at saker går som tilståelsessaker, men det er svært sjelden slike dommer avsies samme dag som lovbruddet.

— Tingretten hadde anledning til å avsi dommen denne dagen. Alle tjener på dette. Han fikk strafferabatt og vi fikk oppklart en sak uten å bruke for mye ressurser, sier Skaar Sætre.

Krever systematisk samarbeid

- Kunne dette ha vært gjort oftere?

— Kanskje, det ville i hvert fall ha vært ressursbesparende. Det krever et systematisk samarbeid mellom domstol og politi. I dag er begge instanser presset på ressurser, men det er nok flere saker som er oppklart som kunne ha vært avgjort med dom samme dag. Det kunne ha spart både politi og domstol for arbeid. Blant annet ser vi at en del tilståelsessaker som sendes domstolen blir returnert til politiet på grunn av at siktede ikke møter etter gjentatte innkallelser.

Takker vekteren

Offeret skryter nok en gang av vekteren.

FORSVARER: Jørgen Riple er forsvarer for den 39 år gamle mannen.

— Jeg må få takke ham for at han reagerte som han gjorde. Jeg ble vekket av politiet som ringte meg gjentatte ganger. Da de svarte, sto de utenfor huset mitt. Jeg fikk tilbake tingene han hadde tatt og har ikke tenkt på dette siden. Det hadde nok vært verre hvis jeg hadde våknet, men jeg sov meg gjennom det hele. I fremtiden kommer jeg til å sjekke vinduene bedre før jeg går og legger meg, sier mannen.

— Vi arbeider med å få til en løsning der min klient kan sone sin straff mens han får behandling for sitt rusproblem, sier forsvarer Jørgen Riple.