warloe.jpg

«Vi har registrert ditt syn på distriktspolitikk og distriktsutbygging i Norge. Du har ertet på deg store deler av den norske befolkning. Som konservativ høyrefasist (evt — rasist) er du blitt vår fiende og som sådan må du regne med å bli utsatt for hensiktsmessige aksjoner. Kanskje vil du oppleve ting du ikke tidligere har erfart...», heter det i brevet Warloe har mottatt.Warloe la mandag ettermiddag ut et bilde av brevet på Twitter, samtidig som han fleipet med at han nå måtte få et anonymt profilbilde.

- Skal ikke tåle sånt

— Personlig tar jeg ikke trusselen så veldig alvorlig, men i samråd med BT har jeg valgt å melde det til politiet. Det er prinsipielt viktig at slikt blir anmeldt, for man skal ikke tåle at man blir forsøkt truet til taushet, sier Warloe.

Brevet henspiller åpenbart på en artikkel Warloe skrev i spalten «Søndagsgjesten» i BT om norsk distriktspolitikk. Der tok Warloe til orde for å kutte kraftig i subsidier til landbruket og å la distriktshensyn telle mindre i norsk politikk. — Vi du bli mer forsiktig med hva du skriver i denne spalten etter dette?

— Nei. Det ville være å gi etter for utilbørlig press, så det vil jeg ikke.

Gammelmodig språk

Brevet er sendt i en anonym konvolutt, og er ikke signert. Språket er noe gammelmodig, og ø-ene er skrevet med tødler: ö, slik det var vanligere i gamle dager.

Det er skrevet med håndskrift, med ganske tydelige bokstaver. Den eneste uklarheten er om Warloe blir beskyldt for å være «fasist», i så fall feilskrevet «fascist», eller «rasist». Begge deler er like absurd, mener Warloe.

— Jeg har aldri fått et lignende trusselbrev. Og da har jeg vært i politikken i nesten 20 år. Så det er litt spesielt at jeg får et sånt nå, sier han.

Warloe ga seg på Stortinget etter høstens valg, og har for tiden ingen politiske verv. Han tror det er mulig at flere har fått lignende brev fra samme avsender.

— Jeg håper at andre som mottar sånt også melder det til politiet, sånn at det blir lettere for dem å finne frem til det.