ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

Trusselmailene er åpenbart skrevet av nynorskentusiaster. Alle brevene er forfattet på nynorsk. Det kan se ut som om en og samme person står bak to av dem.

– Vi oppfatter innholdet i e-postene som både truende og injurierende. Vi var likevel usikre på hvor alvorlig vi skulle ta dem. Mailene ble derfor overlatt til politiet for vurdering. Dersom vi ville at de skulle forfølge saken, fikk vi beskjed om å levere inn en anmeldelse på forholdet. Det har vi gjort, sier Bokmålsforbundets formann, Steinar Øksengård.

Men politiet vil ikke etterforske saken videre. Den ble henlagt.

«Intolerante fascistar» I en av trusselmailene blir medlemmene av Bokmålsforbundet karakterisert som «ein gjeng intolerante, urbane middelklasse-fascistar». Den samme elektroniske mailen avsluttes på følgende måte: «Skal arrogansen Dykkar halde fram til blodet flyt?».

– Det sier seg selv at det ikke er noe hyggelig å motta slike meldinger, poengterer Steinar Øksengård.

De tre mailene er skrevet i november og desember.

– Jeg kan ikke huske at vi på den tiden profilerte oss på enkeltsaker som kan ha fått noen til å reagere, sier Bokmålsforbundets formann.

Sjikane I samtlige tre e-poster er det brukt krasse ord og sjikanerende karakteristikker av Øksengård spesielt og medlemsmassen generelt.

– Dette er rett og slett lavmål, sier Øksengård.

Han tror ikke at Noregs Mållag står bak de lite hyggelige meldingene.

– Det er nok helst ekstreme enkeltindivider som på eget initiativ har satt i gang dette. Jeg føler at vi har en saklig dialog med nynorskorganisasjonene, sier formannen i Bokmålsforbundet.

«Manglende respekt» Han er likevel opprørt over at voksne mennesker kan klare å lire av seg så mye dritt som forfatterne av de tre e-postene har gjort.

– Det vitner om manglende respekt for andres synspunkter, sier Øksengård.

Les også: — Melkedråpen som fylte begeret