• Den 17 år gamle jenten var seksuelt mishandlet og hadde store psykiske problemer. Hun ropte så sårt på svar, og jeg synes det var forferdelig at jeg ikke kunne gi henne noen. Derfor skrev jeg denne hovedoppgaven, sier Egil Olsvik.

EIR STEGANE

Filosofistudenten fikk den oppsiktsvekkende karakteren 1,5 på forskningsarbeidet han leverte inn i august. To studenter har gjennom tidene oppnådd det samme på filosofi hovedfag ved Universitetet i Bergen, men det er aldri gitt bedre karakter på instituttet noensinne.

— Jeg tror ikke jeg har lett for det, faktisk tyngre enn mange andre. Men jeg har jobbet mye. Jeg har regnet ut at jeg har lagt ned 8000 timer i denne oppgaven, sier 30-åringen.

Det var en helg i 1997 prosessen startet, da Olsvik møtte en jente som skulle påvirke resten av livet hans.

— Jeg begynte å jobbe som ekstravakt ved Drammen sykehus i 1997. Der møtte jeg en jente som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. Hun hadde schizofrene trekk og ropte voldsomt etter hjelp. Jeg møtte henne bare denne ene helgen, men jeg glemte henne aldri. Det var veldig fortvilende at jeg ikke kunne svare henne, sier Olsvik.

Studerer også psykologi

Men nå har han altså forsøkt å gi både 17-åringen og andre schizofrene et nytt utgangspunkt for behandling. Oppgaven ligger i skjæringspunktet mellom filosofi og psykologi.

— Det har vært en ganske ens definisjon på lidelsen schizofreni. Psykologien har ofte et rigid forhold til diagnostisering. Mitt mål har vært å styrke forståelsen for forskjellene i de enkelte tilfellene og på den måten åpne for mer individuell behandling, sier Olsvik, som nå studerer psykologi på fjerde semester. I tillegg jobber han som ekstravakt på Sandviken sykehus og på Haukeland. Det har han gjort i fem år.

Han er ikke mot medisinering av psykiatriske pasienter, men tror løsningen på psykiske problemer for mange ligger mer i en mental omveltning enn i medikamenter.

— Det helende er ikke nødvendigvis en kraft utenfra, men en motivasjon hos pasienten til å akseptere sitt problem og tenke annerledes, mener Olsvik.

- Et gjennombrudd

Han har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på arbeidet sitt.

— Oppgaven er blitt beskrevet som et gjennombrudd i den teoretiske psykiatriforskningen. Nå er det opp til meg å forstå hva det er i oppgaven som har verdi. Jeg håper å få mulighet til å skrive doktoravhandling nå, slik at jeg kan få jobbe videre med denne problematikken, sier studenten.

— Tror du at den misbrukte jenten kommer til å lese oppgaven?

— Nei, det gjør hun selvfølgelig aldri. Målet må være at terapeutene gjør det, og at de dermed kan behandle denne jenten og slike som henne, sier Olsvik.

I forordet til oppgaven gir han henne likevel følgende personlige melding: «Jeg ber om unnskyldning for at jeg ikke hadde et svar da du behøvde det som mest.»

INGEN BEDRE: Egil Olsvik, student ved Universitetet i Bergen, fikk 1,5 på hovedoppgaven sin i filosofi. Ingen har noensinne oppnådd et bedre resultat på en hovedoppgave på filosofisk institutt. Temaet valgte 30-åringen etter et uforglemmelig møte med en psykiatrisk pasient i 1997.

INGEN BEDRE: Egil Olsvik, student ved Universitetet i Bergen, fikk 1,5 på hovedoppgaven sin i filosofi. Ingen har noensinne oppnådd et bedre resultat på en hovedoppgave på filosofisk institutt.
Foto: Knut Strand