Stiftelsen Kirkens Bymisjon legger i disse dager frem et regnskap for 2002 med pene plusstall. Årsoverskuddet for hele virksomheten i regi av Kirkens Bymisjon er på 2,3 millioner kroner. Med andre ord er det milliongaven, som ble donert i fjor, som sikrer mesteparten av overskuddet, og som gir Kirkens Bymisjon armslag og frimodighet til å starte nye prosjekter fra høsten av, sier daglig leder Leif Jarle Theis til Bergens Tidende.

— Vi er svært takknemlige, men samtidig ydmyke både overfor denne store gaven, og den sterke økningen i private gaver generelt det siste året, sier daglig leder Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon til Bergens Tidende.

Privat giverglede

Det mest oppsiktsvekkende i regnskapet for 2002 er den sterke økningen i private gaver. Mens flere andre kristelige organisasjoner melder om millionunderskudd, nærmest renner pengene inn til Bymisjonen i Bergen. Mens man mottok 1,8 millioner kroner i private gaver i 2001, er beløpet økt hele 5,6 millioner kroner i fjor. Selv om ser bort fra to millionersgaven, er økningen i de frivillige gavene på nesten 80 prosent på ett år.

— Vi synes selvsagt at dette er fantastisk gledelig. Gavene gjør det mulig å tenke utvikling og satse på nye prosjekter innen de praksisområdene Kirkens Bymisjon satser på, legger Theis til.

Bymisjonen planlegger nå to nye tiltak til høsten - et lavterskel aktivitetshus for rusmisbrukere i Bergen sentrum og støttetiltaket Bamsehiet for enslige forsørgere i Årstad bydel.

Kom overraskende

Han vil ikke gi detaljopplysninger om milliongaven. Men han bekrefter at den kom helt overraskende,

— Giveren er en privatperson, som ønsker å være anonym. Vedkommende har gitt uttrykk for at Kirkens Bymisjon gjør et godt arbeid i Bergen, og at disse pengene skal brukes der vi mener det er behov for dem, sier han.

Det er ikke første gang Kirkens Bymisjon overøses med milliongaver. For noen år siden mottok gateprest Thor Brekkeflat en pose med en million kroner i kontanter fra en anonym giver. Tidligere har Sparebanken 1 Vest gitt to millioner kroner til etablering av Bymisjonssenteret og Kafé Magdalena i Kg. Oscarsgaten, mens næringslivslederen Trond Mohn har gitt tre millioner kroner til innkjøp av hus. Denne gaven står fortsatt på konto, og vil bli brukt i forbindelse med etablering av et nytt lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Bergen sentrum fra høsten av.

Halvparten fra offentlige

Kirkens Bymisjon i Bergen hadde i fjor inntekter på nesten 18 millioner kroner, driftskostnader på 15,7millioner kroner, og et årsoverskudd på 2,3 millioner kroner. Nesten halvparten av inntektene var offentlige tilskudd. De offentlige tilskuddene til Bymisjonen, utgjør knapt halvparten av inntektene, mens de private gavene er 31 prosent.

25 prosent av driftsutgiftene går med til arbeid blant rusmisbrukere og prostituerte. Nærmiljøarbeidet i Årstad bydel og virksomheten blant barn og unge får henholdsvis 20,5 og 21,8 prosent, mens det kirkelige arbeidet gjennom Åpen kirke, Bymisjonssenteret og gatepresten står for vel 10 prosent. Nesten 22 prosent av midlene går med til administrasjon.