Retten slår fast at mannen jevnlig har utøvet vold mot sin kone og sine to barn. Det legges særlig vekt på at voldsbruken har foregått over en tidsperiode på tilnærmet 19 år. Grovheten i enkelte av voldshendelsene virker også skjerpende.

40-åringen skapte frykt i hjemmet ved å knuse gjenstander, og han hadde et enormt kontrollbehov, heter det i dommen.

I tillegg til to år i fengsel, må mannen også betale saksomkostninger. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i tre år.