— Vi forventer at bedrifter vi gir lønnstilskudd følger tariff eller sedvane i bransjen, sier fungerende fylkesarbeidssjef Ole Sæle.

I går kunne BT fortelle om ansatte på Espeland Bilrekvisitasenter AS som tjente ca. 70 kroner timen og som verken fikk sykepenger, overtidsbetaling eller helgetillegg.

Ingen sykepenger

Bedriften har ved flere anledninger mottatt lønnstilskudd fra Aetat. Tilskuddene begrenses normalt oppad til 10.000 kroner måneden. I vilkårene for å motta slike tilskudd heter det at «Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Lov om yrkesskadeforsikring og Lov om skadeerstatning gjelder for arbeidsforholdet. Ved sykdom og yrkesskade gjelder Folketrygdens regler».

Innehaver Marit Helen Sæløen sier til Bergens Tidende at de ansatte ikke får sykepenger fordi de har valgt å få en høyere provisjonsprosent for arbeidet de gjør. Dette holder ikke ifølge Sæle i Aetat.

— Dette bryter helt klart med intensjonene for å få slik støtte sier han.

— Hvordan kontrollerer dere at bedriften følger tariff eller sedvane og sikrer ansatte blant annet sykepenger?

— Vi har dessverre ikke kontrollmyndighet, men det ligger i våre intensjoner at vi skal følge dette opp. Vi sjekker Brønnøysundregistrene og sikrer oss at bedrifter ikke utnytter tilskuddsordningen, sier Sæle.

Kommunen betalte

Også Bergen kommune har hatt avtale med Espeland Bilrekvisitasenter. Kvalifiseringsavdelingen ved Årstad bydel, som nå er nedlagt, har inngått deltakeravtale for ansatte. For en ansatt betalte sosialkontoret lønn i 11 måneder.

— Vi betalte lønnen for våre klienter og fulgte derfor ikke opp de generelle lønns- og arbeidsforholdene ved bedriften. Men vi var opptatt av at bedriftene ikke utnyttet ordningen til egen vinning, sier sosialsjef Robert Pettersen.

Sosialkontoret sikret at de ansatte fikk ordnet opplæring og kontoret fulgte opp de enkelte klientene ukentlig.

— Var det problemer av noe slag, kunne klientene våre ta dette opp, sier han.

Tiltak mot sosial dumping

Gruppeleder i Arbeiderpartiet Terje Ohnstad sier det er kritikkverdig at kommunen inngår avtaler med bedrifter som driver sosial dumping. I bystyret mandag ber han byrådet om å følge opp dette i forhold til kommunens anbudsreglement.

— Kommunenes Sentralforbund og den nye regjeringen har kommet med klare anbefalinger om å kreve ordnede lønns- og arbeidsvilkår når offentlige oppdrag settes ut på anbud, sier Ohnstad.

Han mener dette også bør være liknende retningslinjer for hvilke bedrifter kommunen bruker for å få sosialhjelpsmottakere ut i arbeid.

BRØT VILKÅR: Espeland Rekvisitasenter brøt vilkårene for å motta lønnstilskudd fra Aetat. ARKIVFOTO: MARTE ROGNERUD