Cd-en var sendt via Nakke/ryggklinikken ved Haukeland Universitetssykehus hvor Hauge var pasient i fjor høst.

I tillegg til røntgenbilder av Hauges rygg og nakke, inneholdt den også en fil med journalopplysninger om en annen pasient

Fikk kjeft

Straks Hauge forsto at hun satt med pasientopplysninger som var kommet på avveie, ringte hun Røntgeninstituttet og gjorde dem oppmerksom på feilforsendelsen.

— Enda mer forbauset ble jeg da personen i andre enden i stedet for å beklage, ble sint for at jeg hadde åpnet og leste filen som ikke angikk meg.

Hun synes det er merkelig at Bergen Røntgeninstitutt og Haukeland Universitetssykehus ikke er mer nøye med å sjekke journalopplysningene de sender ut.

Legger seg flat

  • Oj. Dette var ikke bra, sier Arvid Austgulen. Han er avdelingsleder ved Bergen Røntgeninstitutt og legger seg straks flat på instituttets vegne.

— Dette er en glipp. Både at noen får tilsendt feil opplysninger og at vedkommende blir dårlig behandlet i telefonen.

Han mener imidlertid at det må være Haukeland Universitetssykehus som har gjort en feil. Han forklarer at Bergen Røntgeninstitutt sender inntil 30 cd-er hver dag med bilder til ulike «oppdragsgivere».

Austgulen har ikke tidligere opplevd at bilder er blitt feilsendt fra instituttet.

— Cd-ene kan inneholde bilder av flere ulike pasienter. Deretter blir bildene sortert av oppdragsgiveren og sendt videre til pasientene som skal ha dem.

Skylder på instituttet

Klinikksjef ved Rehabiliteringsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Margit Sørhus mener likevel at feilen må ligge hos Bergen Røntgeninstitutt.

  • Utenpå var cd-en kun merket med Monica Hauges navn. Vi dobbeltsjekker alltid identitetsopplysninger til pasienten. Det gjorde vi også i dette tilfellet. Vi var ikke klar over at cd-en også inneholdt opplysninger om en annen pasient i tillegg fordi den ikke var merket slik.

— Hadde cd-en vært merket annerledes, hadde vi selvsagt ikke videresendt hele cd-en, sier Sørhus.

Hun understreker at rutinene er blitt gjennomgått nøye etter BT gjorde sykehuset oppmerksom på feilsendingen.

- Bør skjerpe rutinene

Pasientombudet i Hordaland, Grethe Brundtland, har aldri fått klager på at opplysninger som er blitt lagret elektronisk er blitt feilsendt til pasienten.

— Men det er alvorlig når det skjer og skal ikke forekomme. Både Haukeland og Bergen Røntgeninstitutt bør skjerpe rutinene, sier hun.

ØRJAN DEISZ