For første gang forteller Rolf Westfal-Larsen hvor mye han har bidratt med til Høyre.

— Høyre kom til oss, og vi ga dem dette lånet slik at Høyre maktet løftet det ville være å komme i eget hus. Det har vært meget vellykket. Takk og pris for det.

Lånet gikk til å pusse opp Høyres Hus.

Urimelig kobling

Westfal-Larsen velger å offentliggjøre avtalen etter at RVs Torstein Dahle ba om en granskning av koblingen mellom kjøperne av Slaktehustomten og Høyre.

— Lånet ble gitt lenge før Slaktehustomten var oppfunnet. Den koblingen faller på sin egen urimelighet, sier Westfal-Larsen.

Løftet om lånet ble gitt alt i 1996, men ble utbetalt i september 1997. Renten var på fem prosent, og har det siste året blitt redusert til to prosent. Renten bankene har gitt på tilsvarende lån har ligget mellom to og tre prosent høyere enn det Høyre betalte til Westfal-Larsen. Subsidiering har til nå hatt en samlet verdi for Hordaland Høyre på mellom 250.000 og 300.000 kroner.

Bare i fjor var rentesubsidien på rundt 50.000 kroner, viser beregninger BT har gjort med utgangspunkt i opplysningene fra Westfal-Larsen.

— Det er en gunstig rente i forhold til renspikket forretning, det er jo det. Men dette har ikke akkurat vært et risikointensivt lån.

Ingen påvirkning

— Ser du ikke at det kan reises spørsmål om at du kjøper deg politisk påvirkning på denne måten?

— Vi tenkte ikke på det da vi ga dette lånet. Vi var opptatt av å hjelpe dem med å realisere Høyres Hus etter at de hadde vært på en ørkenvandring til en rekke næringslivsledere med bønn om økonomisk hjelp.

— Har du hjulpet Høyre på andre måter?

— Før jeg ga dette lånet, har jeg betalt for støtteannonser, som alle andre. Etter at lånet ble gitt har ikke jeg gitt andre bidrag til partiet, sier Rolf Westfal-Larsen.

Høyre kjøpte Kong Oscars gate 14 for 1,6 millioner kroner og overtok huset ved årsskiftet 1996/97. Kjøpesummen ble skaffet til veie gjennom et lån i DnB. Men huset krevde store utlegg til oppussing og det var her Westfal-Larsen kom inn.

Med luen i hånden

— Jeg gikk til Westfal-Larsen med luen i hånden, jeg fremforhandlet avtalen, men jeg kunne ikke gjøre det uten fullmakt fra arbeidsutvalget, sier fylkessekretær Roald Onarheim.

Blant dem som satt i arbeidsutvalget den gang var stortingsrepresentant Øyvind Halleraker og byrådsleder Monica Mæland.

— Vi er selvfølgelig glad for den hjelpen Westfal-Larsen ga oss, men våre politiske standpunkter kan ikke kjøpes gjennom slike bidrag, sier Onarheim.

Restlånet til Westfal-Larsen Invest er på drøye 1,3 millioner kroner. Høyre har så langt betalt 433.000 kroner i renter.

TRENGTE PENGENE: Uten 1,6 millioner kroner fra Rolf Westfal-Larsen hadde Hordaland Høyre fått store problemer med å skaffe penger nok til å pusse opp huset i Kong Oscars gate. Fylkessekretær Roald Onarheim til høyre.<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND