Ved 15.30-tiden onsdag gikk de streikendes motpart, Energibedriftenes Landsforening (EBL), ja til dispensasjon fra streiken. En time senere hadde de ni første husene som har vært uten strøm siden mandag igjen elektrisitet. Ved 18.20-tiden var strømmen tilbake også i de siste to boligene.

Liv og helse i fare

Allerede tirsdag kveld gikk de streikende i BKK inn for å gi dispensasjon i strømstreiken etter å ha vært på befaring på Radøy. Det viste seg imidlertid at det krevdes grønt lys også fra de streikendes motpart i Energibedriftenes Landsforening (EBL) for at det skulle bære mulig å hjelpe radværingene.

Onsdag ettermiddag besluttet EBL å gi dispensasjon.

— Lokale helsemyndigheter konkluderte med at det liv kunne gå tapt eller at folk på stedet kunne få varige helseskader dersom de ikke fikk strømmen tilbake. Dette var avgjørende for vår beslutning, sier kommunikasjonsdirektør i EBL, Kristian Pladsen.

11 husstander på Storheim på Radøy mistet strøm og vannforsyning da en lastebil kjørte over en strømledning i området mandag.