I mai i år ble bergenseren dømt til ni års fengsel for å ha utført torturliknende vold på Asbjørn Korneliussen (45) i en leilighet på Melkeplassen.

26-åringen mente dommen var for streng, og anket. Nå har Gulating lagmannsrett skjerpet straffe til med ett år, til ti år i fengsel.

Ekstreme smerter

Lagmannsretten skriver i begrunnelsen for dommen at de ikke finner noen formildende omstendigheter som kan gagne 26-åringen i straffeutmålingen.

Også de mener, som tingretten, at volden som pågikk over mange timer bar preg av tortur.«Bukskaden må ha medført en umiddelbar, ekstrem smertetilstand som vil være vedvarende», skriver lagmannsretten i dommen.

Dommerne henviser også til at mishandlingen pågikk over lang tid, fra klokken 14 til 22, og at denne må ha vært ydmykende for offeret.

Lagmannsretten forkaster også bergenserens anke på erstatningsspørsmålet. Dermed må han fortsatt betale Korneliussens pårørende til sammen 375.192 kroner i erstatning.

Hode— og bukskader

Dødsvolden fant sted i en leilighet på Melkeplassen 27. juni i fjor.

Korneliussen ble påført en rekke skader. Han hadde blodansamling i hjernen og en livstruende rift i tarmen. Han døde av hode- og bukskader på Haukeland natt til 28. juni i fjor, flere timer etter at de første slagene falt.

26-åringen er også funnet skyldig i å ha forlatt Korneliussen hardt skadet og hjelpesløs i timevis, uten å forsøke å skaffe han hjelp. Han dømmes også til å betale Korneliussens pårørende til sammen 375.192 kroner i erstatning.— Han hadde håpet på kortere straff, sier Jørgen Riple, mannens forsvarer.J eg har rådet ham til å anke, fordi jeg mener straffen er to år for lang, uttalte forsvarer Jørgen Riple til bt.no etter dommen fra Bergen tingrett falt i mai.

Det har ikke lyktes bt.no å komme i kontakt med 26-åringens forsvarer i ankesaken, Heidi Juritzen.