Vest Tank har i flere år fått midler gjennom SkatteFUNN-ordningen.

— SkatteFUNN er en ordning som gir skattefradrag for å drive forskning og utvikling. Det er Forskningsrådet som godkjenner prosjektene, forteller Anne Øvrebø i Innovasjon Norge Hordaland.

I 2004 fikk Vest Tank et statlig tilskudd på 622.000 kroner for arbeidet med ferdigstillelse av tankanlegget i Gulen og økt satsning på gjenvinning av komponenter fra avfallsvæskene. De to påfølgende årene økte støtten til 783.000 og 800.000 kroner - som er maksbeløpet.

Utsatt anleggsstart

Vest Tank ble etablert i mai 2000 under navnet Hasan Tank. Etter planen skulle mottaksanlegget i Sløvåg stå ferdig ved slutten av 2001, men ved utløpet av 2002 var anlegget fremdeles ikke ferdig. I 2003 var anlegget i prøvedrift.

Året etter var det første med full drift for Vest Tank - som selskapet nå het. En langvarig offshorestreik ga dårlig tilgang på avfallsprodukter, noe som ga Vest Tank et underskudd før skatt på 64,1 millioner kroner.

Tapte aksjekapitalen

Det svake året gjorde at all aksjekapitalen i selskapet gikk tapt. I årsrapporten for 2004 skriver styret at selskapet likevel ikke er insolvent, da det betjener sine løpende forpliktelser og har oppnådd avdragsfrihet på lånene.

Reversering av tidligere nedskrivninger førte i 2005 til at eneaksjonær Trond Emblem kunne glede seg over et rekordoverskudd før skatt på 66,7 millioner kroner i selskapet. Året etter endte resultat før skatt på 8,2 millioner.

Vil legge om driften

I fjor ble Vest Tank kjøpt opp av det estiske selskapet Alexala som eier og driver flere europeiske oljeterminaler.

I kjølvannet av oppkjøpet - og eksplosjonsulykken i Sløvåg - søkte Alexala om å få bygge om anlegget i Gulen til et mellomlager for oljeprodukter fra Murmansk.

Årsregnskapet for 2007 er ennå ikke levert.