44-åringen har nylig stått tiltalt for grovt underslag i Nordhordland tingrett, som dømmer ham til 180 timers samfunnsstraff over seks måneder. I tillegg må han betale 575.500 kroner i erstatning til konkursboet etter dagligvarehandelen utenfor Bergen.

Spillegalskap

Mannen erkjente i retten at han lider av spillegalskap som utviklet seg etter milliongevinsten sommeren 2000. Året før hadde han overtatt driften av dagligvarebutikken, som også var kommisjonær for Norsk Tipping.

Ifølge 44-åringens forklaring spilte han på kreditt fra butikkens kasse. Noe av innsatsen kom fra innkomne gevinster. I perioden på åtte måneder, da han spilte for i alt 1,8 millioner kroner i 2001, fikk han tilbake gevinster for vel 800.000 på kontoen sin. Mannen hevder at han i tillegg hentet gevinster fra uregistrerte kuponger.

Det var uoverensstemmelser i forretningens regnskap som avslørte den daglige lederen sommeren 2001. Etter at han året før fikk storgevinsten på Langoddsen, hjalp han butikken sin med et lån på en halv million kroner fordi forretningen hadde betalingsproblemer.

Fikk sparken

Et halvt år senere hadde han fått lånet sitt tilbakebetalt i sin helhet, uten at selskapets styre var klar over det. Deretter oppdaget styret at mankoen i kassen var på trekvart million kroner. 44-åringen fikk sparken, og forretningen begjært konkurs.

44-åringen mener at han hadde kontroll med spillingen, at han ikke spilte for mer enn lånet han hadde gitt og innkomne gevinster. Han har forklart at han skrev inn i PC-en sin alt han lånte fra kassen. Men dokumentasjonen finnes ikke lenger, fordi han slettet datafilene da han fikk sparken.

Ifølge 44-åringen må det være andre forklaringer på mankoen i kassen enn hans spillemani, blant annet dårlige betalingsrutiner og rot i bedriften

Tingretten gir mannen delvis medhold i denne forklaringen, men finner det bevist at tiltalte har underslått rundt 433.000 kroner fra kassen. Med sine handlinger har 44-åringen satt bedriftens fremtid på spill, uttaler retten, som konkluderer med at underslaget er grovt.

Fordi han har opptrådt uaktsomt og mistet kontrollen, mener retten at i alt 575.500 kroner av kassaunderskuddet sannsynligvis stammer fra 44-åringens uaktsomhet ved spillingen. I erstatningsretten er det tilstrekkelig at man opptrer uaktsomt for å stå til ansvar.