Til sammen fikk mannen utbetalt 10.690 kroner fra sosialkontoret. Han lot å være å fortelle at han tok så mange fag på skolen at det gav ham rett til støtte fra Lånekassen. Nå er 22-åringen dømt til tretti dagers betinget fengsel. I tillegg fikk han en bot på 3.000 kroner og må betale tusen kroner i saksomkostninger.