1. juni i fjor anket foreldrene til Idunn Stenerud Åsan et avslag om spesialundervisning ved Midtun skole til Statens Utdanningskontor i Hordaland. Et helt skoleår senere kom avslaget.

Gro Stenerud og Arne Åsan visste ikke om de skulle le eller gråte da de fant brevet om beskjed om avslag på anken i postkassen 7. juni i år.

— Da var det bare åtte dager igjen av Idunns skoleår. Det hadde vært vel seint dersom vi hadde fått medhold, forteller de to.

Åtte år gamle Idunn har spesifikke lærevansker og praktiske vansker på skolen på grunn av en muskelsykdom. Både foreldrene og lærerne på Midtun skole hvor Idunn begynte i andre klasse i fjor, var derfor enige om at hun skulle ha spesialundervisning.

Klaget

Men da skolen ikke vil gi undervisning med spesialpedagog og assistent som foreldrene hadde søkt om, valgte de å klage på vedtaket. 26.juni i fjor ble klagen sendt Statens Utdanningskontor via Fana bydelsadministrasjon. Noen uker etter fikk Stenerud og Åsan brev tilbake om at klagen var mottatt.

— Brevet ga beskjed om at behandlingstiden ville ta noen få uker, forteller moren.

Gro Stenerud og Arne Åsan understreker at det er den usedvanlige lange behandlingstiden de reagerer på.

— Idunn har når alt kommer til alt hatt det bra på skolen i vinter, og vi er fornøyd med det undervisningstilbudet skolen ga henne. Men dersom det er slik at det er regelen at alle må vente like lenge som Idunn for å få klager behandlet, blir jo selve klageretten nærmest en vits.

— Avslaget vi har fått fra Utdanningskontoret er velbegrunnet med henvisning til en rekke lovparagrafer og forskrifter. Men når saksbehandlingstiden ble så lang virker det fullstendig unødvendig å bruke så mye ressurser i saksbehandlingen. Det er nesten så vi får dårlig samvittighet fordi vi klaget, sier foreldrene.

Beklager

Assisterende direktør Alf Pedersen ved Statens utdanningskontor i Hordaland beklager at det tok så lang tid å behandle denne søknaden.

— Vanligvis skal klagebehandlingen ta fire til seks uker. Men forskjellige omstendigheter, har gjort at denne og noen få andre klager er blitt liggende.

Pedersen viser til at kontoret årlig behandler ca 1000 klager. Alle skal ha individuell behandling.

— I dag har vi seks-syv personer med pedagogisk kompetanse og en jurist til å ta seg av denne klagebehandlingen.

For å komme til bunns i klagebunkene foretar kontoret en viss grovsortering straks klagene kommer inn.

— Klager som vi umiddelbart ser kan bli omgjort, blir prioritert. Andre klager må vi dessverre vente litt lenger med å behandle. Men det er ingen tvil om at denne spesielle klagen er blitt liggende altfor lenge. En behandlingstid på et år skal absolutt ikke forekomme, konkluderer Pedersen.

LANG BEHANDLINGSTID: Staten Utdanningskontor i Hordaland brukte nesten et år på å finne ut at Idunn Stenerud Åsan ikke hadde krav på alle den spesialundervisning foreldrene mente hun trengte. På bildet leker hun seg ved pc-en sammen med broren Eirik.
Foto: Helge Skodvin