Det var en rystende sak om regelmessig kvinnemishandling Nordhordland tingrett måtte forholde seg til. 40-åringen som satt på tiltalebenken fikk sin sjette dom for vold mot sin samboer, hvorav alle har endt med ubetinget fengselsstraff.

Første helgen i desember satte 40-åringen fra Lindås, hans far og fornærmede i gang et sjøslag som varte i tre dager. I løpet av «festen» konsumerte de tre over ti kasser øl og 11 flasker brennevin.

40-åringen kom etter dette i krangel med sin far og et annet familiemedlem som var kommet til. I løpet av denne krangelen slo han til sin samboer i ansiktet med en slik kraft at kjeven knakk og flere tenner ble slått ut.

Da kvinnen senere på kvelden ikke ville ha sex med mannen, ble han rasende og sa: «Jeg skal hente øksa og hugge hodet av deg, om jeg så skal sitte inne i 20 år.» Kvinnen ble så redd at hun rømte fra mannen og tilkalte politiet.

Mannen truet også politiet da de transporterte ham til arresten i Bergen. Han fortalte blant annet politibetjentene at de neste gang skulle få en pistol mot tinningen.

Nordhordland tingrett finner at mannens uforbederlige oppførsel må straffes strengere enn ved tidligere dommene han har fått. Straffen ble derfor satt til fengsel i ett år. Han må også betale sin samboer en erstatning på nesten 64.000 kroner.

40-åringen var ikke tilstede da dommen ble avsagt. Han har en ankefrist på 14 dager.