Den aktuelle konfirmasjonsleiren ble arrangert i regi av Skjold menighet for noen uker siden.

Den 15 år gamle jenten forklarte til kateketen at det ikke var aktuelt for henne å være med på leiren om hun ikke fikk røyke og snuse.

15-åringen skal ha forklart at hun hadde et sterkt avhengighetsforhold til disse rusmidlene.

Jentens innvendinger førte til at kateketen, i samarbeid med jentens foreldre, kom frem til en avtale om at jenten skulle få røyke på leiren.

Røykte under påsyn

— Jeg kan bekrefte at det ble laget en avtale med jentens foreldre. Det var ikke snakk om at det var vi som skulle levere røyken og snusen. Det hadde hun fått av av foreldrene sine, sier kateket Laila Storstrand i Skjold kirke.

Hun forklarer at det var voksenpersoner som oppbevarte nikotinen, og at 15-åringen brukte dette under voksnes påsyn. Røykingen skjedde ikke åpent i konfirmantenes påsyn.

Storstrand sier hun ikke har hatt en tilsvarende situasjon tidligere, men at det er vanlig praksis blant kateketer at de i samarbeid med konfirmantens foreldre kan lage slike avtaler.

  • Vår oppgave er å legge til rette for en leir. Vi skal være åpne og inkluderende. Jeg kan tenke meg at vi også hadde fått kritikk om vi hadde nektet en jente å være med på leir bare fordi at hun røykte, sier kateketen.
  • Men det er forbudt for barn under 18 å kjøpe røyk. Blir det da rett å la dem bruke disse rusmidlene i voksnes påsyn?
  • Noen tåler ikke gluten, noen er avhengig av medisin. Andre er avhengige av røyk. Når vi har av avtale med foreldre, så er det det vi forholder oss til, sier kateketen.

Hun får også støtte fra soknepresten i Skjold menighet, Arne Brekke.

  • Her var det snakk om en jente som ikke hadde blitt med om hun ikke hadde fått røyke. Vi mener det var viktig at denne jenten skulle få være med, sier soknepresten.

Svelger kameler

Helsesøsteren på den aktuelle skolen, blir overrasket når hun hører om røykeavtalen.

  • Noe slikt kunne aldri skjedd i skolesammenheng. Der må vi bare forholde oss til reglene om at barn under 18 ikke skal røyke. Her virker det som om kirken er villig til å svelge kameler for å være inkluderende, sier helsesøsteren.

Cathrine Snipsøyr, leder for kateketforeningen i Bjørgvin Bispedømme, sier at de ikke har noen felles regler for hvordan de forholder seg til konfirmanter som vil røyke.

  • Det er opp til den enkelte menighet å lage regler i samråd med foreldre. Slike avtaler som dette skjer nok ikke ofte. Personlig synes jeg det ikke er greit. Det er en grunn til at det er 18-årsgrense på kjøp av røyk og snus, sier Snipsøyr.