Mannen i 60-årene ble i Fjordane tingrett dømt til fengsel i to år for grovt ran, hvorav ett og et halvt år var gjort ubetinget. Han anket dommen, og nå har en enstemmig lagmannsrett talt.:

Gulating lagmannsrett har dømt mannen til to års fengsel, men den ubetingede delen av straffen reduseres til ett år. Tiltalte har sittet i varetekt i 351 dager og den ubetingede delen av straffen er anses derfor som ferdigsonet. Han slipper ut av fengsel med en prøvetid på to år.

Han slipper også å betale saksomkostningene.

Kabalen gikk opp

Det var fredag 14. september i fjor at mannen satt hjemme og spilte kabal. Han skal på forhånd ha bestemt seg for å rane Sparbutikken hvis kabalen gikk opp.

Etter at han lyktes med kabalen, oppsøkte mannen butikken. Han var maskert med et putevar over ansiktet, ikledd et patronbelte og bevæpnet med en hagle. I tillegg hadde han med seg to lapper med skriften «Give me the money» og «Be quick and nothing will happen».

Overrumplet av butikksjef

Den ansatte forstod først ikke alvoret i situasjonen, men da raneren han hadde vist frem lappene og tatt ladegrep, la til slutt en ansatt i butikken frem 20.000 kroner på disken.

Raneren ville ha mer penger, men samtidig ankom butikksjef Olav Birkeland uten at raneren merket det. Butikksjefen hoppet på tiltalte bakfra og fikk etter hvert hjelp av en kunde. Etter et basketak fikk de kontroll på våpenet og raneren. Ransmannen begynte å gå hjemover, før han ble tatt av politiet.

Belastende varetekt

Mannens psykiske helsetilstand har vært et tema. To sakkyndige konkluderte med at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet, og lagmannsretten slår fast at han har skyldevne.

Av formildende retning er det ikke noe spesielt ved selve handlingen, etter lagmannsrettens vurdering. Ranet ble utført med skarpladd våpen, og økonomi fremtrer som det dominerende motivet, er rettens vurdering.

Det legges imidlertid vekt på at varetektsoppholdet har vært belastende for tiltalte, ikke minst fordi poiltiet ikke har medvirket til at han har kunnet ivareta sine praktiske og økonomiske behov gjennom en så lang periode, heter det i dommen.

Videre er saken ikke behandlet i lagmannsretten innen fristen.

— Alle hensyn tatt i betraktning fremtrer det som uforholdsmessig dersom tiltalte skulle gjeninnsettes for soning av en kortere ubetinget fengselsstraff, heter det i dommen.

Slipper saksomkostninger

Mannen har også anket saksomkostningene. Her vant han frem, og slipper å betale saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

I tillegg har butikksjefen, som ble tilkjent oppreisningserstatning i tingretten, anket størrelsen på beløpet. Denne anken ble forkastet.