Dødsulykken skjedde i Løvstakktunnelen om ettermiddagen lørdag den 28. oktober i 2001.

Den da 21 år gamle yrkessjåføren kom kjørende fra sentrum med en stor lastebil på 9,5 tonn, i 60-70 kilometer i timen. Påtalemyndigheten mener han var trøtt og sovnet.

21-åringen innrømmer at han plutselig ble trøtt, og at det ble svart. Han våknet av smellet idet lastebilens venstre forhjul traff en liten Renault Clio. 67-åringen i bilen var sjanseløs og ble drept momentant.

Bergen byrett dømte lastebilføreren til seks måneders fengsel for uaktsomt bildrap. En anke til Gulating lagmannsrett ble forkastet. Domfelte anket avgjørelsen i lagmannsretten til Høyesterett.

Høyesterett mener straffen er for streng fordi sjåføren ikke har vist uaktsomhet i en slik grad som byretten og lagmannsretten har lagt til grunn. I en enstemmig høyesterettsdom den 4. juni i år, har de derfor redusert straffen fra seks måneder til 60 dager i fengsel.

DØDSULYKKEN: En 67-år gammel mann ble drept da en lastebilens venstre forhjul traff mannens Renault Clio. 67-åringen i bilen var sjanseløs og ble drept momentant. Høyesterett har nå redusert straffen for lastebilsjåføren.
FOTO: RUNE SÆVIG