— Man blir redd, får seg en redsel i seg og går og tenker på det, sier Jerad.

Forrige uke tok Jerad gjennom BT initiativ til en landsomfattende kommunestyrestafett mot økende rasisme og rasistisk motivert vold.

Utspillet fikk en god del oppmerksomhet, og det falt noen tungt for brystet.

«Forlat Norge frivillig...», står det på brevet som dumpet ned i postkassen hjemme hos Abdelmajid Jerad mandag.

Norsk Front

— Brevet sto med Høyres Hus i Bergen som avsender. Jeg tenkte at det var en invitasjon til et møte om rasisme, sier Jerad.

Virkeligheten var en annen. Brevet inneholdt kopi av et par avisartikler og noen setninger med håndskrift. Det hele er signert med «Norsk Front». Norsk Front var aktiv en kort tid på siste halvdel av 1970-tallet og ble dannet i av unge nynazister og nasjonalister.

— Det sjokkerte meg. Jeg har selvfølgelig tenkt tanken, men jeg har egentlig ikke trodd at dette ville skje, sier Abdelmajid Jerad.

— Jeg har jo familie og folk rundt meg jeg tenker på. Det gjør at jeg blir engstelig. Samtidig synes jeg at det er på sin plass at man slår hardt ned på dette.

Jerad har derfor anmeldt saken og overlevert trusselbrevet til politiet.

— Jeg føler at de tar det på alvor, sier han.

Brun konvolutt

Jerad er ikke den eneste i det bergenske politiske miljø som har mottatt trusselbrev den siste tiden.

I august inviterte finansbyråd Christine B. Meyer (H) til rundebordskonferanse om økt integrering av innvandrere i arbeidslivet. I BTs omtale av konferansen ga Meyer uttrykk for en offensiv holdning i arbeidet med få flere innvandrere i jobb.

— Et par daget etter mottok jeg en brun konvolutt, forteller Meyer.

Også dette brevet var påført avsenderadressen til Høyres Hus, og også her var det lagt ved kopi av avisinnlegg som argumenterte mot innvandring.

«Vi handler ikke med fremmedkulturelle», var beskjeden som var skrevet for hånd.

Les:

Truer lokaldemokratiet, mener PST

— Grums

— Jeg blir skremt fordi det vitner om at det er holdninger i vår befolkning som er så innvandrerfiendtlige, sier Meyer.

— Det viser også at dette ikke bare noe som rammer innvandrere, men også oss som jobber for å bedre forholdene for innvandrere.

Om brevene gir den effekten avsenderen ønsker seg, er heller tvilsomt.

— Om mulig gir det meg bare enda mer tro på at det arbeidet vi gjør er viktig, sier Meyer.

Abdelmajid Jerad reagerer på samme måte.

— Det de vil oppnå er rett og slett å få meg til å bli stille. Det er udemokratisk og jeg kommer ikke til å gi meg, sier han.

Han mener brevene viser at det finnes grums i det norske samfunnet som må konfronteres.

— Dette ligger ikke i de norske verdiene eller nordmenns oppfatning. Jeg håper og tror at det norske samfunnet tar en aktiv holdning mot dette.

GIR SEG IKKE: "Forlat Norge frivillig", sto det i brevet Abdelmajid Jerad fikk tilsendt. Men han lar seg ikke true til taushet.
Sunde, Helge
Bergens Tidende