Hun reagerer sterkt på at styreleder Gunnar Bakke til BT i går uttalte at styremedlemmene var godt kjent med innholdet i rapportene fra Ernst & Young og Advokatfirmaet Vogt & Wiig.

– Vi fikk rapportene over bordet i styremøtet. Vi hadde ingen gjennomgang av rapportene før vi stemte over fusjonen. Jeg reagerer sterkt på at styreleder Gunnar Bakke kan si at styremedlemmene kjente innholdet. Jeg gjorde det i hvert fall ikke. Her snakker ikke Bakke sant.

Både Axelsen og styremedlem Hilde Onarheim forteller den samme historien til BT. Styret fikk en redegjørelse om rapportene fra revisor i Gaia og en representant for ABG Sundal Collier etter at styret hadde vedtatt fusjonen.

– Etter å ha lest det Bakke sa til BT, gikk jeg for sikkerhets skyld og sjekket datering på rapportene. Den ene er datert 19. mai, samme dag som vi satt i styremøte.

– Har du noen formening om hvorfor dere fikk gjennomgangen etter at fusjonen var vedtatt?

– Nei, det vil jeg ikke spekulere i, sier Axelsen.