Heller ikke denne nyttårsfeiringen forløp uten øyeskader. Øyeklinikken ved Haukeland universitetssykehus fikk i alt inn fem pasienter med skader etter fyrverkeri. I fjor måtte fire personer ha behandling for tilsvarende skader.

— Heldigvis ser det ut for at synet lar seg redde for alle fem, sier øyespesialist Nils Bull.

Tilskuer

Det alvorligste skadetilfellet var hos en 31 år gammel mann fra Stord. Han skjøt ikke selv opp fyrverkeri, men var tilskuer til at andre sendte opp raketter. Plutselig kom en 8 cm lang trepinne dalende ned fra himmelen.

— Spissen av trepinnen sneiet det ene øyeeplet hans, og boret seg 3 cm ned ved siden av øyelokket, sier Nils Bull.

Det var trepinnen som er festet som styremekanisme til rakettene, som traff ham. Etter at rakettene eksploderer oppe i luften, tar trepinnene korteste vei ned til bakken igjen.

— Denne episoden viser at det heller ikke er ufarlig å være tilskuer når fyrverkeri skytes opp, sier øyelege Bull.

Sendt til Haukeland

31-åringen ble først brakt til sykehuset på Stord, men ble senere overført til Haukeland. Dit kom han med trepinnen teipet fast til kinnet. Legene på Stord torde ikke fjerne den, av frykt for å skade øyet. Ved øyeavdelingen til Haukeland universitetssykehus ble mannen lagt i narkose, og trepinnen fjernet.

— Det ser ut for å ha gått bra med ham, men dette kunne ha endt betydelig verre, sier øyespesialist Bull.

Blant de andre pasientene var en 13 år gammel gutt. En rakett gikk av for tidlig. Deler av den traff guttens høyre øye, og førte til hevelse på øyelokket og kruttslam på hornhinnen.

— Heldigvis gikk det bra med ham, sier Bull.

13-åringen ble utskrevet fra sykehuset i går, uten at han får varige men.

Brannskader på øyet

En 28 år gammel mann ble innlagt etter at en stor rakett satte seg fast i bakken og eksploderte i nærheten av ham. Han pådrog seg brannskader på hornhinnen, men også for hans del er synet mest sannsynlig reddet. Ytterligere to pasienter ble behandlet poliklinisk for mindre brannskader på øynene sine.

Samtlige pasienter var mannlige.

— Ni av ti pasienter med øyeskader etter bruk av fyrverkeri, er menn eller unge gutter. Nå er det ofte slik at det er deres oppgave å skyte opp nyttårsrakettene, men mange av dem mister dømmekraften. Jeg tror ikke vi ville fått like mange øyeskader hvis kvinner oftere skjøt opp rakettene, sier Nils Bull.

Han synes det er like lite lystelig hver gang nyttårsaften nærmer seg.

— Vi vet at mange risikerer å miste synet denne dagen. Det er ikke noe kjekt for oss leger å vite, sier han.

10 pasienter på legevakten

Bergen legevakt behandlet ca. ti pasienter med skader etter bruk av fyrverkeri nyttårsaften og natt til 1. nyttårsdag.

— Dette er omtrent som normalt. De fleste pasientene kom hit med brannskader på hendene. Noen hadde skutt opp raketter, andre var skadet av stjerneskudd, sier overlege Thorbjørn Hiis Bergh ved legevakten.

Tre pasienter er innlagt ved Brannskadeavdelingen på Haukeland etter omgang med nyttårsfyrverkeri.

— Disse tre har hånd- eller ansiktsskader, og er fortsatt hos oss, sier overlege Hallvard Vindenes.

— Det triste med slike skader, er at de som får dem, som oftest får varige men, sier han.

FYRVERKERISKADER: Bilder fra Øyeklinikken ved Haukeland universitetssykehus som viser arbeidet med øyeskader som følge av ulykker etter bruk av fyrverkeri denne nyttårsaften.<br/> FOTO: NILS BULL