— Det er utrolig surt å få regningen for andres nyttårsmoro. Jeg er student og har ikke så mye penger. I tillegg kjøper jeg aldri raketter selv, sier Toft Adonaba, som bor i Nattland studentby sammen med mann og to barn.

Den nyinnkjøpte bilen sto parkert på studentbyens parkeringsplass nyttårsaften.

— Sannsynligvis har raketten truffet frontruten, for så å eksplodere. Resultatet ble mange småhakk i lakken på panseret, i tillegg til et stort hakk i frontruten.

- Urettferdig

Når egenandelen er inkludert, blir regningen sannsynligvis på 7000 kroner.

— Jeg tenkte at jeg er forsikret så godt at det ville bli dekket. Men dette vil gå på kaskoforsikringen, og da mister jeg bonus. Så jeg må vurdere om det i det hele tatt lønner seg å ta det på forsikringen, sier hun.

Toft Adonaba synes det er urettferdig at hun mister bonus når hun selv ikke kan lastes for skaden. Informasjonssjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Stein Haakonsen, forstår frustrasjonen, men understreker at dersom du bruker kaskoforsikring, må du også akseptere bonustap.

Bonustap lønner seg

— Det ville være praktisk umulig for forsikringsselskapene å operere med ulike grader av skyld ved eneskader, altså skader som ikke skyldes kollisjon. Derfor er det nødvendig å ha en regel som alle må forholde seg til. Bileier føler seg dessuten oftest mer eller mindre uskyldig ved de fleste skadetilfeller, sier Haakonsen.

Han fremhever viktigheten av å vurdere om det lønner seg å tape bonus, dersom man for eksempel får skader på bilen som følge av fyrverkeri.

— I denne kvinnens tilfelle er det svært sannsynlig at bonustapet over årenes løp vil overstige det skaden koster. For de fleste må skaden være over en viss størrelse for at det skal være lønnsomt å bruke kasko.

Skader for 5,5 millioner

Haakonsen sier videre at det er mulighet for erstatning også ved bilskader, dersom det kan bevises at noen har oppført seg grovt uaktsomt. Men ifølge Haakonsen ligger listen for å hevde grov uaktsomhet enda høyere når det gjelder fyrverkeri.

— Dersom man skyter opp en rakett og den havner på et biltak en kilometer borti gaten, så må bileier akseptere å punge ut for dette. Det er på sett og vis en konsekvens av at samfunnet tillater fyrverkeri på nyttårsaften.

Fra 1985 til 2002 førte fyrverkeri i snitt til brannskader for 5,5 millioner kroner per år.

— Det skal understrekes at dette utgjør en forsvinnende liten del av brannstatistikken, men alle skader er selvfølgelig beklagelige. De mange fysiske skadene som forekommer er likevel langt alvorligere, og vi stiller oss positive til færre salgsdager og kortere oppskytingsperiode, sier Haakonsen.

SURT: Marianne Toft Adonaba synes det er surt å få regningen for andres nyttårsmoro. Raketten som traff bilen hennesforårsaket et stort hakk i frontruten og mange småhakk i lakken på panseret. FOTO: JAN M. LILLEBØ