GUNNAR WIEDERSTRØM EIRIK BREKKE (foto)Gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no— Det var litt av et sjokk å få den nye regningen fra Gjensidige Nor. I fjor økte premien med 17 prosent. I år er økningen hele 34 prosent, forteller Knut Olsen. 2800 kroner mer Olsen bor i et sameie på Koren Wibergs plass. I midten av desember ble han og de andre beboerne i sameiet varslet om ny forsikringspremie for 2001. Premien øker fra 8188 kroner i året til 10.997 kroner.- Jeg var helt sjokket. En økning på 2809 kroner er ganske saftig, sier Olsen. Økningen har sammenheng med at premiegrunnlaget for sameiet øker. Mens det i fjor var 4,1 millioner kroner, er det i år hele 5,5 millioner. Det er en økning på 34 prosent. Bakgrunnen for økningen er todelt: Fra 2001 legges merverdiavgift på 24 prosent til premiegrunnlaget. I tillegg fører indeksregulering til en ytterligere økning av premiegrunnlaget på 9,7 prosent. Gjelder borettslag og sameie At merverdiavgiften legges til grunnlaget har ingen sammenheng med at det fra sommeren av innføres merverdi på tjenester. Gjensidige Nor forklarer det på forsikringsselskapers sedvanlige kronglete måte i et brev: "Forsikringsnæringen har besluttet at fullverdigrunnlaget bør være inklusive avgifter. Det er ikke bygningstypen, men hvem som eier bygningen, som avgjør om verdiavgiften skal beregnes." Merverdiavgiften beregnes for bolighus, hytter, mindre uthusbygninger og garasjer m.v. når forsikringstakeren er en kommune eller fylkeskommune eller når forsikringstakeren er et borettslag eller andelslag, sameie eller liknende. - Ikke rettferdig - Jeg stusser litt på det med at det ikke er bygningstypen, men hvem som eier bygningen som avgjør om merverdi skal beregnes. Det virker ikke rettferdig at det bare er vi som bor i borettslag eller sameier som skal rammes av dette, sier Knut Olsen.- Moms på beregningsgrunnlaget skal ikke føre til økning i forsikringspremien, sier informasjonsdirektør Kjerstin Hauk Hansen i Gjensidige Nor. Hun kjenner ikke forholdet rundt premieøkningen, men sier at det har vært en økning i skadeutbetalinger til sameier og borettslag.- Premieøkningen kan ha en sammenheng med dette. Uansett vil jeg anbefale forsikringstakeren å ta kontakt med oss over nyttår for å få avklart dette.

SAFTIG ØKNING: - Premien øker fra 8.188 kroner i året til 10.997 kroner. Det er en ganske saftig økning sier Knut Olsen.