— Denne prisen fortjener dere. Dere er rollemodeller for integrering både i og utenfor kommunen, sa finansbyråd Liv Røssland, Frp, da hun delte ut prisen.

Prisen er på 20.000 kroner, som kan brukes til arbeidsmiljøtiltak eller noe annet, samt et kunstverk.

37 av de 71 ansatte ved Introduksjonssenteret har innvandrerbakgrunn. I tillegg kommer nærmere 150 timetolker. Det store mangfoldet blant de ansatte gir både bredde og kompetanse i tjenesteytingen. Denne kompetansen brukes også aktivt i kurs og foredrag for ulike institusjoner og samarbeidspartnere. Ved rekruttering søkes det aktivt etter personer med innvandrerbakgrunn. Introduksjonssenteret legger vekt på et inkluderende arbeidsmiljø og scorer godt over gjennomsnitt på inkludering i arbeidsmiljøundersøkelser.

Bergen Kommune har i dag 20.000 innvandrere med bakgrunn fra 164 land. Liv Røssland påpekte at det ved dagens rekruttering er viktig å sikre et mangfold uten tanke på hudfarge.

— For oss er det svært kjekt å få denne prisen. Vi tilrettelegger på mange plan for en bedre integrering. Rekruttering av innvandrere for å sikre et mangfold er viktig fokus for oss, sier Grethe Baldersheim.

I retningslinjene for Mangfoldsprisen går det frem at den skal deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplanen "Mangfold i praksis". Den er delt ut hvert år siden 2008.