Bergen kommune avsluttet årets barnehageopptak i går. I dag melder de at alle barn med lovfestet rett til plass, som søkte innen fristen, har fått et tilbud.

87 prosent av barna har plass i den bydelen de bor i. Noen velger en plass i en annen bydel enn den de bor i, men byråd for skole og oppvekst, Filip Rygg (KrF) mener likevel det bør ses på bydelsvis søkning.

— Målet vårt er at foreldre skal få mulighet til å velge barnehageplass til sine barn i den bydelen de ønsker og i sitt nærmiljø, sier Rygg.

Han varsler en barnehagestruktursak som skal komme i løpet av høsten.

Nye barnehager på vei

— Vår første prioritet i opptaket er å gi søkerne en barnehageplass som i størst mulig grad samsvarer med der de ønsker plass. Det klarer vi dessverre ikke å oppfylle for alle ved dette hovedopptaket, sier byråden.

I bydelene Bergenhus og Årstad bydel er det størst mangel på barnehageplasser.

Gyldenpris barnehage i Årstad bydel utvides og får 27 nye plasser i desember 2010. Arbeidet med å bygge Grønnestølen barnehage er i gang, og etter planen skal den åpne i september 2010 og får plass til 65 barn.

I tillegg til de som har lovfestet rett til plass, har også 700 barn uten rett til plass fått et tilbud.

Nå må vel alle være fornøyd? Skal du feire full barnhagedekning?