Tre forsikringsselskap har til nå utbetalt 16,5 millioner kroner til beboerne i Ladegårdsgaten. Nylig vant Even Tvedt og Finn Greve-Isdahl jr. over Protector Forsikring i Bergen tingrett. Begge får tilbake i underkant av to millioner kroner hver.

Dermed kan de nå endelig legge saken bak seg og se fremover.

— At jeg får hevet kjøpet betyr mye for meg. Jeg har endelig fått pengene mine tilbake, sier Even Tvedt.

Han kjøpte leiligheten for 1,5 millioner kroner i 2005. Han var godt fornøyd med kjøpet, og ikke minst leilighetens beliggenhet. Han brukte alle sparepengene og pusset i tillegg opp for vel 350.000 kroner.

Meget dårlig stand

I 2007 fikk de 38 andelseierne i borettslaget i Ladegårdsgaten 64-76 vite om sprekker i fundamentet, men først i april 2009 ble det klart hvor alvorlig skadene var.

Sommeren 2009 fikk beboere i 15 leiligheter beskjed om at de måtte flytte ut fordi det var fare for at boligene kunne rase sammen. Det ble oppdaget setningsskader på opptil 30 cm i blokken.

Advokatkontoret Kyrre ble hyret inn, og alle som hadde kjøpt leilighet de siste fem årene fikk beskjed om å reklamere for å få hevet leilighetskjøpet.

Ti boenheter reklamerte, inkludert Even Tvedt og Finn Greve-Isdahl jr.

— Kjøp av egen bolig er en stor investering. I likhet med de ni andre naboene, hadde hevingen av kjøpet betydning for meg. Jeg fikk til slutt igjen pengene jeg betalte for leiligheten i 2005, pluss renter fra tidspunktet dette startet i 2009, sier Greve-Isdahl jr.

Vant i Høyesterett

I desember 2011 fikk fem av beboerne endelig hevet kjøpet. Da fastslo Høyesterett at beboerne hadde reklamert innen rimelig tid etter at de hadde oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Eierskifteforsikringsselskapene AmTrust og Anticimex tapte.

De andre reklamasjonssakene lå på vent til den første saken ble rettskraftig. I ettertid harfemnye Ladegårds-beboere fått hevet leilighetskjøpet sitt.

Finn Greve-Isdahl jr. roser advokatene for jobben de har gjort.

— Advokat Jakob Chr. Christensen har bistått meg på det jeg oppfatter som en fremragende måte. Uten ham er jeg ikke sikker på at særlig de to siste sak­ene med Even Tvedt og meg selv hadde fått positivt resultat. Jeg vil også takke advokat Vegard Nataas for meget kyndig juridisk rådgivning, sier han.

Må reklamere umiddelbart

Beboernes advokat, Jakob Chr. Christensen, i firmaet Kyrre er godt fornøyd med dommen.

UBEBOELIG: Ni av ti beboere har fått hevet kjøpene sine iiboligselskapet Ladegårdsgaten 64-76.
Odd Mehus

— Nå har ni av ti beboere fått hevet leilighetskjøpet sitt i Ladegårdsgaten. Saken til den siste beboeren kommer trolig opp rundt sommeren, sier Christensen.

Han forteller at det som har vært gjenganger i alle sakene, er når reklamasjonsfristen begynte å løpe.

— Temaet i høyesterettsdommen i desember 2011 var om beboerne hadde reklamert innen rimelig tid etter at de oppdaget en feil eller mangel. Det har vært lite rettspraksis på området, og denne høyesterettsdommen har nå tatt stilling til når man har fått den tilstrekkelige kunnskapen til å reklamere, sier Christensen.

Én klaget for sent

Han påpeker at det er viktig å reklamere med en gang man oppdager feil eller mangler ved boligen. En høyesterettsdom fra 2010 («Kistebakkane-dommen») slår fast at man må reklamere to til tre måneder etter at man oppdaget feilene og manglene.

— Det er mange som tror at man bare må gjøre det innen fem år, men da kan det altså være for sent. Det var blant annet en av beboerne i Ladegårdsgaten som trodde at det var tidsnok å gjøre det innenfor denne fristen, men det var en uriktig oppfatning, sier han.