Sigmund Jørgensen fikk trøbbel med bobilen og svingte inn ved Spar-butikken i Vallaheiane i Fana i Bergen forrige søndag. Det skulle han ikke gjort.

Det mente i hvert fall den kvinnelige parkeringsvakten som kom til stedet mens Jørgensen ventet på Falck.

— Jeg fikk trøbbel med motoren i bobilen i bakken opp fra Nesttun mot toppen av Vallaheiane, forteller han.

Bakkene på begge sider av Valle er beryktet (se kart til høyre), og særlig tyngre kjøretøy havner stadig i trøbbel på strekningen.

Har du tips om parkeringssaker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Måtte følge reglene

Etter en stopp midt i bakken, kom han seg opp til toppen og svingte inn foran Spar-butikken. Der ringte han Falck for å få hjelp med motoren.

Mens de står på hodet nedi motoren, legger hun en parkeringsbot under vuindusviskeren, og går. Sigmund Jørgensen

— Mens jeg står der, kommer det en parkeringsvakt og sier at jeg står ulovlig. Jeg prøver å fortelle at jeg har problemer, og at jeg har ringt Falck. Men hun sier at det ikke går og at hun må følge reglene, sier bobileieren.

Midt i diskusjonen med parkeringsvakten, kommer Falck.

— Mens de står på hodet nedi motoren, legger hun en parkeringsbot under vindusviskeren, og går, sier Jørgensen.

Parkeringsvakten henviste til skiltene om parkeringsforbud. Det er nemlig ikke lov å parkere utenfor Spar-butikken om søndagen.— Jeg var mer opptatt av hva som var i veien med bilen min, og syntes det var litt rart at ikke det skulle kvalifisere til å se litt romslig på det. Jeg spurte om hun kunne vise skjønn, men hun hadde regler, forteller Jørgensen.

Vil betale boten

Boten på 760 kroner har han tenkt å betale, men han vil sende en henstilling om å få den refundert.

— Jeg synes at når du får motorhavari og bergingsbil, så er det sprøtt at du skal få bot fordi du tilfeldigvis står foran et skilt der det står at du ikke har lov å stå i et bestemt tidsrom. I en normal situasjon ville jeg ikke ha parkert der, men jeg prøvde å komme meg unna trafikken. Å stå midt i bakken, syntes jeg var dumt, så lenge jeg kunne kjøre ut av veien, sier bobileieren.

«Vi utviser skjønn»

I 2010 fikk parkeringsklagenemnden inn 4216 klager på bøter skrevet ut av norske parkeringsselskaper. 41 prosent av klagerne medhold. Security Park AS fikk 318 klager, bare Q-park og Europark lå høyere.

Da bt.no kontaktet Security Park om saken, krevde de å få spørsmål skriftlig.

- Er det riktig å ilegge noen som har motorproblemer parkeringsbot?

— Det blir helt situasjonsbetinget og umulig å svare på generelt sett. Vi kan ikke bekrefte eller avkrefte påstander som fremsettes i din henvendelse, før vi har mottatt og behandlet en eventuell klage. Vi anbefaler derfor på generelt grunnlag bilfører å sende inn klage som angitt på kontrollavgiften dersom man mener å ha blitt urimelig behandlet, slik at vi får behandlet saken. Derfor vil vi anbefale BT om å avvente utfallet av en eventuell klagesak, svarer daglig leder Stian Odden.

- Har parkeringsvaktene deres muligheter for å utvise skjønn?

— Våre kontrollører utviser skjønn.

- Hva synes dere om at bot er gitt i dette tilfellet?

Det er ikke mulig for oss å svare på det så raskt, før vi eventuelt har fått klagebehandlet saken og fått frem alle fakta fra de impliserte partene. Normal behandlingstid er 3-4 uker på en klagesak, skriver Odden.

Diskuter saken under:

BOBILEN: Jørgensen fikk motortrøbbel og måtte stoppe, men hos parkeringsvakten var det ingen bønn.
Privat