Kvinnen nektet å møte i retten i frykt for sitt eget liv. I stedet fikk Bergen tingrett opplest politiforklaringene til den irakiske kvinnen som skal ha blitt truet på livet av sin far og bror da hun nektet å gifte seg med sin fetter.

— Påtalemakten har ikke ført beviser for at kvinnen er presset. Og når retten likevel tillater opplesningen, venter jeg med bange anelser på dommen, sier advokat Vegard Austgulen. Han forsvarer kvinnens far.

Både Austgulen og brorens forsvarer, Gisle Didriksen, hevder at rettens gjorde en feil da de tillot opplesningen. De argumenterte for at kvinnen kunne vitne uten at de tiltalte var i salen, noe kvinnen som har gjennomgått plastisk operasjon nektet å gå med på. Nå varsler forsvarerne at de vil anke dersom deres klienter skulle bli dømt.

— Skulle min klient bli dømt kan vi få opphevet saken på grunn av en saksbehandlingsfeil. Da må hele saken føres på nytt, sier Austgulen til bt.no

Påstand om ett års fengsel

Politiadvokat Sidsel Isachsen la ned påstand om ett års fengsel både for faren og broren. De to er tiltalt for å ha banket opp kvinnen og truet henne på livet etter at hun nektet å gifte seg med mannen faren hadde utpekt.

— Hvor viktig var det å få tillatelse til å lese opp kvinnens politiforklaringer?

— Det var viktig. At tingretten gikk med på dette gjorde at vi fikk presentert alle bevisene, sier politiadvokat Sidsel Isachsen. Hun mener på sin side at det ville vært en saksbehandlingsfeil dersom forklaringene ikke ble godtatt.

Dom i saken faller i morgen.