Flertallet sørget for å fremskynde en lang rekke skoleutbygginger, da bystyret mandag kveld behandlet skolebehovsplanen.

I forhold til byrådets skolebehovsplan rykker følgende skoler frem i køen:

  • Ny skole i Indre Sædalen skal stå ferdig i 2006.
  • Bønes skole skal få nytt tilbygg fra SFO og klassebaser ferdig til skolestart 2005.
  • Ny-Krohnborg får nye kulturlokaler og aula ferdig til skolestart 2005.
  • Møhlenpris skal være ferdig rehabilitert til skolestart 2004.
  • Lone skole får nybygg til erstatning for gamleskolen ferdig til skolestart 2003.
  • Paradis skole får utvidet utearealet.
  • Norvik skole skal likevel stå klar til neste høst
  • Ny barne— og ungdomsskole på Almås skal bygges i ett trinn, men er ikke tidfestet.
  • Garnes skole bygges ut, slik byrådet la opp til.

Pensjonistpartiet stemte mot

Bystyreflertallet plusset i kveld på med SFO-base og ny gymsal. Alt sammen ferdig i 2002/2003. I tillegg skal Sandviken få ny filialskole for småskoletrinnet ferdigstilt til 2003, slik byrådet la opp til.

Bare Pensjonistpartiet stemte mot å nedlegge Solheim Alderspensjonat til fordel for skolebygg. Det aller meste av påplussingene er basert på en smørbrødliste Høyre la frem med 100 millioner mer i skoleinvesteringer enn byrådets forslag.

Men en strek i regningen for Høyres strateger må det være at påplussingene ikke først og fremst kommer der Høyre mener behovet er størst: I Fana og Ytrebygda.

Ikke hørt på alle punkt

Både Henning Warloe (H) og Bjørn-Frode Schjelderup ba innstendig bystyret om å prioritere de to bydelene der elevtallsveksten er størst og skolene mest sprengt.

Høyre ble hørt, men ikke på alle punkt. Ny skole på Råstølen, ombygging på Rå, nybygg på Kirkevoll, gymsal på Hop og ny paviljong på Ulsmåg var det ikke flertall for å fremskynde.

TIL AKSJON FOR SENTRUMSSKOLENE: Elever og foreldre ved sentrumsskolene demonstrerte utenfor bystyret i går ettermiddag. Bystyret kvitterte med å forsere rehabilitering av Møhlenpris og ny småskole i Sandviken.
Foto: Rune Nielsen