I oktober sto Raudeberg frem i BT og fortalte hvor såret og lei seg hun ble da DNB Liv sa at hun ikke kunne fortsette etter fylte 67 år.

— Jeg tappes for energi når jeg ikke får gjøre det jeg aller helst vil – nemlig å jobbe, sa hun den gangen.

Etter kun en måned i ny jobb har den spreke damen nå fått energien tilbake og stortrives som resepsjonist i drillingselskapet KCA Deutag i Blomsterdalen.

— Jeg har 40 prosent stilling og gleder meg over tilværelsen.

14 prosent nedgang

Tall fra Nav denne måneden viser at det er flere enn Raudeberg som ønsker å jobbe i godt voksen alder. For første gang på ti år gikk ledigheten mest ned for personer over 60 år.

Ledigheten for kvinner i denne aldersgruppen gikk på landsbasis ned med hele 14 prosent fra mars i fjor til mars i år.

Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland, mener det er spesielt to forhold som gjør at arbeidsledigheten blant eldre går ned.

— Det faktum at man nå kan velge å ta ut pensjon fra man er 62 år og at de over 64 bare kan motta dagpenger i to år, har ført til at flere arbeidsledige eldre velger å ta ut pensjon.

Langvarig trend

Johansen fremholder at den nasjonale utviklingen også gjenspeiles i Hordaland.

— Vi har i flere femårsbolker registrert at yrkesdeltakelsen blant eldre øker. De holder seg friskere lenger, og ser verdien av å ha et nettverk blant kolleger på jobben. Dessuten er det stor etterspørsel etter arbeidskraft, så mulighetene er der selv om man er litt opp i årene, sier han.

Ved årsskiftet var det to år siden den nye pensjonsreformen trådte i kraft. Ifølge Nav var det i fjor 9000 flere arbeidstakere i landet i alderen 60–66 år enn det var i 2010.

Etaten viser til at det er personer som jobber i tunge manuelle yrker og de med lav utdanning, som har endret atferden sin mest. Dette kan for eksempel være håndverkere og grupper som prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere. Det var disse arbeidstakerne som før pensjonsreformen oftest avsluttet sitt arbeidsforhold før fylte 67 år.

- Fikk gløden tilbake

Helse, økonomi og om ektefellen slutter å jobbe er de tre forholdene som har størst betydning for om eldre fortsetter i arbeid, viser en analyse fra Nav.

For Ragnhild Raudeberg er det først og fremst gleden ved å ha noe fast å gjøre som driver henne.

— For min del er det selvsagt ikke noe karrierejag som ligger til grunn. Det viktigste er å ha en jobb å gå til. Jeg har fått gløden tilbake, og i denne 40 prosent jobben får jeg dekket det behovet. Det er akkurat passelig, sier hun.

- Bør ha reelle valg

— Hvilke råd vil du gi til andre som ønsker å jobbe i godt voksen alder?

— Jeg vil heller gi et råd til arbeidsgivere: La folk som ønsker det – og evner det – fortsette i jobben til de fyller 70 år. Arbeidstakere bør ha reelle valg. Derfor er det fint at mange personer som er slitne, kan gå av tidligere, for eksempel ved fylte 62 eller 65 år. Men man bør også kunne ha anledning til å arbeide lenger enn 67 år hvis man ønsker det. Staten oppfordrer gjennom pensjonsreformen folk til nettopp å stå lenger i arbeidslivet, sier Raudeberg.