Sælevik hadde mulighet til å få ankesaken utsatt, men lot i stedet rettsmøtet gå som planlagt, i et håp om å bli ferdig med erstatningssaken.

— Dersom saken skulle blitt utsatt, ville det trolig gått et helt år før den kunne kommet opp igjen, forklarer Sælevik.

Konsekvensen var blant annet at Sælevik selv måtte lage i stand saksdokumentene til retten, samt bruke hele helgen før rettssaken til å gå gjennom saken med advokat Endresen.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg er blant dem som mener at rettssaken burde vært utsatt.

— Jeg stusser litt over at saken blir ført for retten under de gjeldende forhold, sier Wangberg, som i retten klart har gitt uttrykk for at han ikke vil forholde seg til Sæleviks dokumentutvalg. Årsaken er at Sælevik der har lagt inn en rekke dokumenter som han mener påtalemyndigheten har holdt tilbake.