– Jeg fikk nøkler til over 100 hus, sier han.

Da 51-åringen ble ansatt i Bergen kommune tidlig i 2000, kom han rett fra fengsel etter å ha sonet en bedrageridom.

– Jeg tror ikke kommunen kjente til dommen. Så vidt jeg husker var det ingen som spurte meg om hva jeg hadde gjort i tiden før jeg ble ansatt, sier han.

Ifølge den nå utroskapstiltalte 51-åringen hadde han tilgang til hjemmene til over 100 syke og eldre mennesker i en bydel i Bergen. Han kjørte ut mat alene. Ved hjelp av nøkler kommunen hadde gitt ham, låste han seg inn hos klientene og la mat i kjøleskap eller frysere.

– Jeg var veldig godt likt og folk hadde stor tillit til meg fordi jeg ga god service, sier han om sine seks år i kommunen.

Bedrageridommen ble avsagt i 1998. Han ble dømt for blant annet å ha lurt et firma til å gi ham en bil ved å utgi seg for å være politimann. I en periode på to år bedro han for verdier på over 1,6 millioner kroner.

Også i 1982 ble han dømt – den gang for underslag.

– Hva synes du om at kommunen ansetter en med slike dommer til en slik jobb?

– Ingen kommentar.

– Noen vil kanskje lure på om du utnyttet posisjonen din og stjal fra de gamle?

– Det vil i så fall være en helt uberettiget insinuasjon. Det har aldri vært stilt spørsmål eller reist tvil om det i det hele tatt. Hadde jeg gjort noe slikt, ville det blitt oppdaget og kommet for en dag for lengst, sier han.

Mannen forteller at han hadde jobben med utkjøring av mat i to til to og et halvt år før han fikk ansvar for bilholdet i bydelen.